Annonse
Wenche og Anders Blixøen i Solveien Bil AS ønsker ikke en sykkelvei i Solveien. - Disse sykkelveiene skaper lengre kjøreveier for alle som trenger å kjøre bil, noe som øker utslipp av avgasser i stedet for å minske dem, sier ekteparet.

Raser mot forslag om sykkelvei og enveiskjøring

Moss Venstres forslag om å innføre enveiskjøring for biler og bygge en sykkelvei i Solveien møtes med forbannelse av beboere i gata. Wenche og Anders Blixøen i Solveien Bil AS raser over forslaget.

Annonse
Moss

Av Paul Norberg

- Nok er nok, sier Anders og Wenche Blixøen.

Ekteparet eier og driver Solveien Bil i Moss, og er mer enn misfornøyd med at det ble innført sykkelvei i Abels gate. For trafikken har nå flyttet seg fra Abels gate og inn i Solveien.

Det er nå 500 flere bilpasseringer i døgnet i Solveien, sammenliknet med trafikken før sykkelveien i Abels gate ble anlagt.

- Det kan ikke være mulig at politikerne skal bygge enda en sykkelvei i et område hvor det omtrent ikke er syklister. Da blir bilistene skjøvet over til enda lengre kjøreveier, noe som vil øke utslippene av  avgasser og skape mer forurensning. Dette nærmer seg en parodi, og jeg håper inderlig at dette ikke blir vedtatt, sier Anders Blixøen.

Forbannet

Bernt Gundersen er en godt voksen mann som har bodd i Solveien 14 siden han var guttunge, og han er like irritert.

- Det er helt håpløs politikk å anlegge enda flere sykkelveier i dette området. Den beste måten å minske trafikken gjennom Solveien på, er å åpne for bilister i begge retninger i Abels gate. For det er jo nesten ingen syklister som bruker sykkeleveiene. Og det er svært mange som er avhengig av bilen, og som nå må kjøre lenger enn før. Politikerne må jo forstå at de både skaper problemer for folk og i tillegg bidrar til mer forurensning når de favoriserer de få syklistene som er i stand til å sykle i en kupert by som Moss, sier Gundersen.

En ringvei

Det var i mandagens formannskapsmøte at Venstres Joakim Sveli varslet et forslag om enveiskjøring og sykkelvei i Solveien.

- Vi tenker oss at det blir kjørevei for bil oppover gata og inn i Klostergata. Da får vi en ringvei fra lyskrysset i Flemminghjørnet opp Abels gate, inn i Vålerveien og opp Solveien. Det skal ikke føre til ytterligere trafikkøkning i Solveien, men det blir en tryggere skolevei for barn og ungdom, som i dag må gå i en gate med ganske sterk trafikk, sier Sveli.

Han får støtte fra Jonas Sjolte i MDG.

- Vi har vurdert den samme løsningen som Venstre, og synes det er et godt alternativ. Miljø- og samferdselsutvalget i Moss kommune utsatte behandlingen, og den videre skjebnen av sykkelveien i Abels gate, inntil folkemøtet er avholdt onsdag kveld. Det blir derfor litt feil å ta stilling til en endelig løsning i Solveien før dette folkemøtet er avholdt, sier Jonas Sjolte. 

Prøveordning siden 1. juni

Siden 1. juni i år har det vært en prøveordning med sykkelvei i Abels gate, og nå foreligger det en  rapport om hvordan trafikkmønsteret har endret seg de siste fem månedene.

I rapporten går det fram at antall syklister har økt med omkring 80 i døgnet fra mai til september. I samme periode er det registrert 400 flere fotgjengere i Abels gate. Det mest negative i rapporten er at det er registrert 500 flere biler i døgent gjennom Solveien. Rapporten danner bakteppet for det kommende folkemøtet.

 

Annonse