Politiske rystelser i Nye Moss

Begeret er fullt for mange som tidligere har stemt på de største partiene i Moss.

Leder

 

Etableringen av partiet Ny Kurs skaper rystelser i det politiske miljøet i Moss. En meningsmåling, utført av InFact for Moss Avis, viser at nykommerne foreløpig har en oppslutning på 10,6 prosent.

Partiet er tuftet på frustrasjon over at Arbeiderpartiet og Høyre stort sett finner hverandre i de store sakene som angår byutviklingen. Og siden Ap+H har to tredjedeler av representantene i bystyret, er det få muligheter for de mindre partiene å få politisk gjennomslag.

Mangel på interesse for å utrede Myra-alternativet for en ny togstasjon har skapt et stort engasjement mot de etablerte partiene. Manglene på handlekraft for å kreve at Statens vegvesen flytter ferjeleiet lenger sørover, og dermed får ferjetrafikken vekk fra Moss sentrum, vekker harme blant mange mossinger. Og når flertallet (H, Ap og Frp) nå også har trumfet gjennom et deponi for stein og masser fra tunnelarbeidene til Bane NOR, i naturområdene ved Vanem og Nore nær Vansjø, er begeret fullt for mange som tidligere har stemt på de største partiene i Moss.

Ny Kurs har så langt fått gjennomslag i velgermassene. Mens Ap blør mest. Partiet fikk 40,8 prosent av stemmene i Moss ved forrige kommunevalg, og 35,9 i Rygge. Nå får partiet 30,8 prosent i meningsmålingen til InFact.

Høyre går også betydelig tilbake. På venstresiden er det Rødt som profitterer på de samme sakene som Ny Kurs får sin oppslutning på. Rødt hadde et godt valg i Moss i 2015, og fikk da 6,0 prosent, mens partiet kun fikk 1,5 prosent i Rygge. Med 7,5 prosent på meningsmålingen, gjør Rødt et byks framover, som samsvarer med tendensen på landsbasis.

Det samme gjelder Senterpartiet, som ikke har vært representert i Moss bystyre på flere tiår. Nå ligger Sp an til å få inn tre representanter.

Mye kan snu seg når valgkampen kommer skikkelig i gang, men den ferske meningsmålingen er et kraftig varsku om betydelige endringer i det politiske livet i Moss.