Politisk stillstand i budsjettarbeidet

Skal eiendomsskatten økes eller skal det kuttes i noen tjenestetilbud? Det er hovedspørsmålet i budsjettprosessen i Moss.

På grunn av kommunesammenslåingen mellom Rygge og Moss, er det stor usikkerhet blant politikerne om hvordan de skal komme i mål med det første budsjettet for den nye storkommunen. Ingen har lyst til å fjerne noen av tjenestene som innbyggerne i Rygge og Moss har i dag. Men hvis inntektene skal økes, er det vanskelig å komme utenom økt eiendomsskatt. Rådmannen foreslår en e-skatt på 2,8 promille. Innad i styringsflertallet er det uenighet om det er riktig å øke eiendomsskatten. I dag har Rygge en eiendomsskatt på 3,2 promille, mens Moss har e-skatt på 3,95 promille.

Underskudd

Rådmann Hans Reidar Ness har fremmet et budsjettforslag på drøyt 3,9 milliarder kroner. Han kalkulerer med et driftsunderskudd på 55 millioner, som han har tenkt å dekke inn fra kommunens disposisjonsfond. Dette utgangspunktet har ført til at de politiske partiene, både styringsflertallet og opposisjonen, har problemer med finne dekning for andre poster enn de som rådmannen har foreslått.

– Jeg må innrømme at premissene til rådmannen blir retningsgivende for budsjettprosessen, sier gruppeleder Arild Svenson i Ny Kurs.

– Med tanke på at vi ikke har et detaljert budsjettforslag fra rådmannen, blir det veldig vanskelig å prioritere når vi ikke vet hva vi skal prioritere bort, melder Høyres gruppeleder Sissel Rundblad.

– Vi er i gang med en dialog med de øvrige fem partiene som vi styrer sammen med. Og er nødt til å sikre økonomisk dekning hvis vi skal prioritere saker som rådmannen ikke har funnet penger til, sier gruppeleder Shakeel Rehman (Ap).

Sitter på gjerdet

Dagsavisen Moss Dagblad har stilt følgende spørsmål til samtlige ti partier i kommunestyret: Støtter partiet ditt rådmannens avslag på følgende søknader:

650.000 til Blå Kors.
550.000 til Fontenehuset.
1,8 millioner til Sprint Jeløy.
500.000 til Kirkens Bymisjon.
En million til Moss Roklubb + garanti for et totalbeløp på 3,2 millioner.
78.000 til Mosseregionens musikkråd.

Partiene har også fått følgende spørsmål: Vil ditt parti gå inn for at Ekholt Ballklubb får to millioner kroner i tilskudd til bygging av nytt klubbhus?

Hittil sitter samtlige partier på gjerdet. Ingen vil foreløpig bekrefte at de støtter en eller flere av de ovennevnte søknadene. Det gjelder både styringsflertallet og partiene i opposisjon.

Mossebudsjettet skal behandles politisk i kommunestyrets møte onsdag 11. desember.