Politikerne kan møtes i samme sal

Torsdag 7. mai er en positiv merkedag under koronapandemien. For første gang siden Norge ble nedstengt kunne Mossepolitikerne møte hverandre i samme lokale; uten å være henvist til å se hverandre via en skjerm.

Ordfører Hanne Tollerud understreket at dette var et kommunestyremøte, selv om det er representantene i formannskapet som møtes. Tidlig under koronakrisen ble det vedtatt at Moss formannskap hadde fullmakt til å fungere som kommunestyre inntil det er trygt å samle hele kommunestyret i en og samme sal igjen. Kommuneledelsen skynder seg langsomt, og har startet en gradvis oppmyking av lokalsamfunnet. Dagens kommunestyremøte er et ledd i denne prosessen.

Seks dager uten smittetilfeller

Møtet startet klokka 14.00 i dag, og pågår mens denne artikkelen skrives. Vi kommer tilbake til noen av sakene på agendaen noe senere. Men kommuneledelsen kom med en positiv nyhet i møtet. Siden forrige gang det ble rapportert om smittesituasjonen, har det vært seks dager uten nye smittetilfeller, og to dager med én smittet pr. dag.
"Det er ingen tvil om at det nå er et lavt antall smittede, og at restriksjonene har vist seg å bryte den smitteutviklingen vi så i starten av pandemien", skriver rådmannen.

Det er nå tatt 1.524 prøver i Moss. 99 personer har vært smittet. Totalt har det vært seks dødsfall som skyldes covid-19. Av disse var fem beboere på Orkerød sykehjem.