Moss og Omegn Kvinneråd fikk 50.400 kroner av Gensidigestiftelsen. Pengene skal brukes til svømmeundervisning; for innvandrerkvinner. Fra v.: Nestleder Irene Lindhom, styremedlem Anne-Lise Gjøstøl og leder Sonja Jonette Rønneberg.

Pengegave til svømmeopplæring for innvandrerkvinner

– Vi er kjempeglade for pengegaven på drøyt 50.000 kroner til svømmeopplæring for innvandrerkvinner, sier leder Sonja Jonette Rønneberg i Moss og Omegn Kvinneråd.

Av Paul Norberg

Det sier leder Sonja Jonette Rønneberg i Moss og Omegn Kvinneråd. Det var Gjensidigestiftelsen som kom med førjulsgaven på over 50.000 kroner til Kvinnerådet. Pengene er øremerket et integreringstilbud om svømmeopplæring.

Prosjektene er kalt «Som fisken i vannet» og «Som fisken i vannet III», og aktivitetene er rettet mot grupper i samfunnet som har mangelfullt tilbud i dag. Tildelingene passer til Gjensidigestiftelsens kriterier for sikkerhets- og aktivitetstilbud, skriver Gjensidigestiftelsen i en pressemelding.

– Det er Frivilligsentralen i Moss som driver svømmekursene, og dette er et viktig integreringstiltak, påpeker Sonja Rønneberg.

Tre kurs

Leder Torill Sørenssen i Frivilligsentralen forteller at de gjennomfører tre kurs årlig, og at dette er en viktig del av sikkerhetsarbeidet for innvandrere.

– Hittil har vi hatt en nedre aldersgrense på 16 år, men i 2018 kommer vi til å senke grensen til 13 år. Yngre barn får svømmeopplæring i skolen, mens mange av de noe eldre aldri har lært å svømme. Målet er at alle skal være trygge i vannet, og at de skal kunne berge seg hvis de ufrivillig havner i sjøen. Dette er Gjensidigestiftelsen veldig opptatt av, og det er vi i Frivilligsentralen også, sier Torill Sørenssen.

Svømmeaksjon

Tidligere i år gjennomførte Gjensidigestiftelsen en intensiv svømmeaksjon for barn i Mossehallen. Aksjonen varte en uke, med svømmetrening hver dag.

– En slik aksjon bidrar til at langt flere barn blir trygge i vannet. Det er et tankekors at halvparten av landets 10-åringer ikke kan svømme. Det innebærer at rundt 150.000 barn i første- til femteklasse på norske skoler ikke kan svømme. Statistikkene viser at innvandrere er overrepresentert på drukningsstatistikkene. Og Østfold er dessverre blant de fylkene som kommer dårligst ut, sier Torill Sørenssen.

Hun forteller at svømmeundervisningen for voksne i hovedsak foregår i bassenget på Høienhald. Der er det varmt vann, og området er også skjermet for innsyn. Opplæringen kan skje i trygge former for deltakerne.

– Vi har kjørt noen svømmekurs for mor og datter, og ellers har vi en aldersspredning fra 16 til drøyt 60 år. Dette fører til at kvinner og jenter kommer i kontakt, og flere kursdager avsluttes med enkel servering og hyggelige samtaler.

Moss svømmeklubb

Frivilligsentralen samarbeider med Moss svømmeklubb for å få gjennomført opplæringen. I tillegg er det flere frivillige som stiller opp for å organisere kursvirksomheten.

Tidligere i år ble det også innledet samarbeid med den irakiske foreningen Al-Amir, som har en irakisk svømmeinstruktør som snakker flytende norsk. Torill Sørenssen forteller at dette har vært et positivt bidrag i opplæringen.

– Det neste svømmekurset for kvinner starter i slutten av januar 2018. Det er nå mulighet til å melde seg på kurset. Det kan gjøres på Frivilligsentralens Facebook-sider eller ved å ta direkte kontakt med Frivilligsentralen, sier Torill Sørenssen.