Annonse
Eivind Sundrehagen (H) leder sitt siste møte i Skole, oppvekst og kulturutvalget på mandag 9. oktober. Da tar han på seg spanderbuksene, og bevilger noen hundretusen kroner til kulturformål i Moss. FOTO: KENNETH STENSRUD

Pengedryss til kulturlivet i Moss

På sitt møte mandag vil skole-, oppvekst- og kulturutvalget (SOK) i Moss være rause, og kommer til å bevilge ekstra penger til kulturtiltak.

Annonse
Moss

Av Paul Norberg

– Vi har litt penger til overs, og kommer til å ta på oss spanderbuksene. Men jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere hvem som får penger og hvor mye som blir bevilget, melder utvalgsleder Eivind H. Sundrehagen (H).

Siste møte som leder

Mandag leder han sitt siste utvalgsmøte. For i bystyret 23. oktober kommer det rødgrønne flertallet til å bytte ut de borgerlige utvalgslederne med sine egne politikere.

– Vi jobber hardt med å sette sammen personkabalen når det gjelder utvalgene, men alt er ikke på plass ennå, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

– Ingen kontroverser

Angående møtet i SOK, så har ikke Aps gruppe drøftet rådmannens innstilling til ekstra bevilgninger ennå. Men ordfører Hanne Tollerud (Ap) ser ingen store kontroverser i de tildelingene som er foreslått.

– Med forbehold om at møtet ennå ikke er avholdt, er vi naturligvis glade for at rådmannen innstiller på en ekstrabevilgning, sier leder i Moss Kunstløpklubb, Cathrine Bergum.

– Hvorfor trenger dere en ekstrabevilgning?

– Moss Kunstløpklubb må forholde seg til den tildelingen av treningstider vi kan få i Ishallen på Ørejordet. Det betyr at våre unge kunstløpere må møte på trening henholdsvis klokka 15.00 og 16.00, noe som er tidlig for skoleelever. Og det er tidlig for instruktører og ledere. Det fordrer at det er mulig å komme rett fra skolen til trening, og en del voksne må ta seg fri en time eller to fra jobben. For å få trent skikkelig må vi noen ganger leie treningstider i ishaller i Oslo-regionen. Det koster 1.250-1.500 kroner i timen, og er kostnadskrevende for en liten klubb. Vi har heldigvis veldig dedikerte utøvere og flinke foreldre som utfører en mengde frivillig arbeid, sier Bergum.

Hun forteller at klubben har 20 aktive jenter, og at 14 av dem er konkurranseløpere. I fjor hadde klubben også to aktive gutter, men de greide ikke å rekke de treningstidene Kunstløpklubben har til rådighet.

Kulturpenger - tildeling

Moss kommune skal tildele ekstraordinære bevilgninger til tiltak som er definert til å ligge innenfor det utvidede kulturbegrepet. På dagens møte i Skole, oppvekst og kulturutvalget (SOK) foreslår rådmannen følgende tildelinger:

 • Den Norske Turistforening (DNT) i Moss: 30.000 til innkjøp av kajakker.
 • Moss Cykleklubb: 25.000 til terrengløype.
 • Refnes Vel: 30.000 til klatrevegg.
 • Driftsstøtte til Ishallen: 60.000.
 • Moss kunstløpklubb: 20.000 til treningstid og utstyr.
 • Koret Glade Takter: 15.000 til seminar og konsert.
 • Mossekråkenes samarbeidsprosjekt: 40.000.
 • Moss Styrkeidrettsklubb: 20.000 til utstyr.
 • Moss Swing-club: 30.000 til instruktør og utstyr.
 • Rådmannen vil avslå en søknad på 55.000 kroner fra Refnes Barnehage. Fordi barnehagen mottar driftstilskudd etter egen forskrift og skal driftes på samme økonomisk nivå som andre barnehager i Moss.
   
Annonse