Annonse
Østfolddelegasjonen omkranser Transport- og kommunikasjonskomiteens leder, Nikolai Astrup: fra v.: ordfører Thor Edquist (Halden), leder av samferdselskomiteen Olav Moe (Østfold fylkeskommune), Haakon Johann Slang-Sundsetvik, (Ungdommens fylkesråd), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité Nikolai Astrup, ordfører Tage Pettersen (Moss), gruppeleder for Høyre Simen Nord (Østfold fylkeskommune), ordfører Sindre Martinsen Evje (Sarpsborg), ordfører Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad) og varaordfører Finn-Erik Blakstad (Rygge).

Ordførerne tigget om mer penger til InterCity

Fylkesordførere, ordførere og samferdselspolitikere fra hele Østlandet, også fra Østfold, var i dag i Oslo. De ville markere overfor Stortinget at det må settes av tilstrekkelig med midler til planlegging og utbygging av de ulike InterCity-strekningene i første periode av ny nasjonal transportplan (NTP).

Annonse
Moss

- Vi i Østlandssamarbeidet er tilfredse med at det er bred enighet på Stortinget om full InterCity-utbygging med dobbeltspor til Skien, Hønefoss, Lillehammer og Halden. Vi ser frem til at Stortinget gjør endelige vedtak om dette i forbindelse med sluttbehandlingen av NTP, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold og leder for Østlandssamarbeidets politiske styringsgruppe for InterCity i en pressemelding.

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Ordførermarkering i Oslo

Fredag reiste fylkesordførere, ordførere, samferdselspolitikere og ungdomsrepresentanter fra fylkene på Østlandet med tog til Oslo. Hensikten med togreisen var å markere at en hel landsdel krever en tydeligere prioritering av InterCity når Stortinget skal vedta ny nasjonal transportplan.

- Vi vil forsikre oss om at full InterCity-utbygging blir realisert innen 2032, og for å få til dette må det settes av tilstrekkelig med planleggingsmidler i første periode av NTP. Dette er viktig for at vi kan ferdigstille kommunedelplaner og reguleringsplaner på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss, sier Hogsnes.

Han overrakte i dag brevet med presiseringer fra Østlandssamarbeidet til leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup (H).

I brevet presiseres følgende:

* Det må settes av tilstrekkelige planleggingsmidler i første periode av NTP (2018-2021) slik at man kan ferdigstille kommunedelplaner og reguleringsplaner på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss.

* Rask planavklaring forhindrer at byer og kommuner langs IC-traseene må båndlegge store arealer i mange år fremover. Dette vil være positivt både for byutvikling og næringsutvikling.

* Kontinuitet i planlegging og utbygging på de ulike IC-strekningene er både rasjonelt og kostnadseffektivt. I tillegg til å være samfunnsøkonomisk fornuftig, vil sammenhengende planlegging og bygging være avgjørende for å kunne ferdigstille InterCity-utbyggingen innen 2032/2034.

* Bygging av ny jernbanetunnel under Oslo er en forutsetning for å få full effekt av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Annonse