– Opp av godstolen, seniorer

«Lei en handy senior, og få utført arbeid som ikke krever fagfolk». Det er slagordet til Seniorene i Ytre Østfold, som nå etableres i Moss. Ann Kristin Andreassen (56 år) skal nå bygge et nettverk i Moss av seniorer over 55 år.

Ann Kristin Andreassen (56 år) er avdelingsleder for Seniorene i Ytre Østfold. Nå skal hun få fart på seniorer i Moss. Målet er å  etablere en gjeng av seniorer som ønsker å gjøre hverdagen enklere for folk som trenger det.

– Jeg håper mange seniorer vil melde seg til tjeneste, sier Ann Kristin Andreassen.

Sosialt og nyttig

– Det er mange unge pensjonister eller uføretrygdede som i perioder er i stand til å utføre enkle arbeidsoppgaver. Det kan være alt fra hage- og vedlikeholdsarbeid til innkjøp og følgetjenester. I mange tilfeller kan det være å klippe hekk, slå plen eller enkle snekrings-, malings- og oppussingsjobber. Eller følge noen til lege, eller apotek. Opplegget har en dobbel funksjon. Seniorene som utfører oppgavene komme seg opp av godstolen, og får nyttiggjort sin arbeidskraft, samtidig som de tjener litt penger. Mens mottakerne av tjenestene får både sosial omgang med andre, samtidig som de får utført nødvendig arbeid og tjenester, sier Ann Kristin Andreassen.

Hun er avdelingsleder ved Greåker videregående skole, daglig leder for «Guldkorn – smak på Østfold» og er første varamedlem for Senterpartiet i Moss bystyre. Nå kaster hun seg over oppgaven med å organisere seniorhjelpen i Moss.

– Etterlengtet tilbud

– Jeg har savnet et slikt tilbud, og tror det kan bli et fint supplement til vår virksomhet, sier daglig leder Torill Sørenssen i Moss Frivilligsentral.

Hun forteller at frivilligsentralen ikke har folk til å utføre praktiske arbeidsoppgaver. Men det er stadig en del eldre som har behov for å få gjort en del hagearbeid, datahjelp, hjelp til husarbeid og handling.

– Jeg hadde nylig et eksempel på en kvinne som hadde behov for å få kjøpt en ny støvsuger. Hun greide ikke å komme seg til butikken. Så hun fikk en drosjesjåfør til å kjøre og kjøpe støvsugeren. Det er mange som har behov av den typen.
Våre frivillige kan utføre en del oppgaver, men ikke med en slik bredde som det Seniorene tydeligvis er i stand til. Mens hele landet har vært preget av strenge smittevernbestemmelser, er også vår virksomhet blitt en del begrenset. Hvis seniorgjengen greier å utføre de oppgavene de reklamerer med, til en akseptabel pris, så ønsker jeg dem velkommen, sier Sørenssen.

– Positivt

Nav-sjef i Moss, Katarina Kjellsen Gulin, er også positiv til Seniorenes etablering i Moss.

– Navs oppdrag er å få flere ut i arbeid og aktivitet, og vi jobber for å skape et mest mulig velfungerende arbeidsmarked. Økt sysselsetting er derfor positivt; uansett alder.

– Vil seniorenes aktivitet ha noen innvirkning på Navs formidling av arbeid?

– Vi stiller oss positive til seniorenes aktivitet. Vi har en høy andel unge som i dag står utenfor arbeidslivet. Men vi tror ikke seniorenes aktivitet vil ha noen negativ innvirkning på Navs formidling av arbeid, eller fortrenge andre fra arbeidsmarkedet, sier Katarina Kjellsen Gulin.