Nyquistgården flyttes høsten 2020

I et nyhetsbrev melder Bane NOR at den velkjente bygningen, Nyquistgården, skal flyttes i løpet av høsten 2020.

Det har vært mange spekulasjoner om hva som vil skje med Nyquistgården. Dette er et verneverdig bygg som ligger på løsmasser direkte over dobbeltsporet som Bane NOR er i gang med å bygge.

I sitt nyhetsbrev skriver Bane NOR at grunnen som bygget står på, må grunnstabiliseres. Det kan kun gjøres etter at bygningen er flyttet. Det er en forutsetning at bygningen skal flyttes tilbake på samme sted når arbeidet med jernbanesporet gjennom Moss står ferdig ved inngangen til 2025.

Stengt for gjennomkjøring

For mossinger flest vil den mest merkbare effekten av arbeidene med flytting av Nyquistgården og grunnstabilisering av området, være at Høienhaldgata vil bli stengt for gjennomkjøring.

Nordre del ligger innenfor anleggsområdet, og vil bli gjerdet inn fra høsten 2020.

Et gammelt bygg

Nyquistgården i Høienhaldgata 1 sto ferdig i 1813. Bygningen var postkontor fra 1817 til 1830, og var eid av familien Nyquist. Den er blitt brukt som bolig siden 1830. I Moss Byleksikon beskrives huset som en god representant for Østfold-empiren; med sin tette form og halvvalmede tak.

Handelsgartner Peter Nyquist anla et stort parklandskap, som strakte seg fra denne bygningen og helt ned til Værlebukta. Hagen ble anlagt omkring 1830 og det blir sagt at den bugnet av pryd og nyttebusker. Gjennom hagen gikk det også en bekk som rant ut i Værla. Nyquisthagen var det største hageanlegget som noen gang har vært etablert i Moss sentrum.