Viken

Jakter ny toppsjef i Østfold

Vil få en av de viktigste rollene i det nye fylket.

Akkurat nå jobbes det med å ansatte en ny fylkeskommunedirektør i Østfold. Personen skal lede utviklingen av det nye, gjenoppståtte fylket. Stillingen het tidligere fylkesrådmann og har det øverste administrative ansvaret for fylkeskommunen.

– Dette er en kjempespennende stilling og en veldig viktig ansettelse. Personen skal være med å bidra til motoren for framtida, sier Cecilie Agnalt (Ap), som leder ansettelsesutvalget til den nye fylkeskommunen.

Vil ha flere søkere

I Møre og Romsdal fylkeskommune kom det kun fire søkere til stillingen som fylkeskommunedirektør. I Akershus har 13 personer søkt.

Det er ikke kjent hvor mange som så langt har søkt på stillingen i Østfold, men Agnalt føler seg trygg på at de vil ende opp med betydelig flere kandidater enn i Møre og Romsdal.

– Vi har fått mange veldig gode søkere, men har lyst på enda flere, sier hun.

Søknadsfristen går ut 21. august. Agnalt håper den nye fylkesdirektøren er på plass så fort som mulig – helst innen nyttår.

– Hvor raskt personen ansettes vil avhenge av både beslutningsprosessen og ikke minst kandidatens tilgjengelighet. Noen har tre måneders oppsigelse, andre har seks måneder, mens noen kan fristilles raskt.

Nye Østfold fylkeskommune skal etter planen starte opp fra 1. januar 2024, men før den tid skal det jobbes med etableringen av fylket.

Vi ser etter en smidig, jovial og kunnskapsrik person som har skikkelig mot.

—  Cecilie Agnalt (Ap), leder av ansettelsesutvalget i Østfold

Ser etter en samlende leder

Agnalt synes det er avgjørende at de finner en person som evner å samle hele fylket og bidrar til å skape et godt omdømme for østfoldinger.

– Vi ser etter en smidig, jovial og kunnskapsrik person som har skikkelig mot. Det er kjempeviktig at det er en person som klarer å skape en sterk identitet for alle østfoldinger. Østfold består av ulike regioner, men fylkeskommunen skal være samlende for hele fylket. Det er en av suksessfaktorene for å lykkes her, sier hun.

– Hvor viktig er det at kandidaten er fra Østfold?

– Det er veldig hyggelig hvis gode kandidater fra Østfold søker, men det viktigste er å få rett person, svarer Agnalt.

Hun mener det også er tungtveiende at personen er god på de største sakene som opptar fylkespolitikerne for tiden: samferdsel (og da særlig jernbane), skole og det grønne skiftet er noen av sakene utvalgslederen trekker fram.

Nye Østfold fylkeskommune skal styres etter formannskapsmodellen, som er den samme styringsformen som det gamle fylket hadde. Stillingen som fylkeskommunedirektør i Buskerud har også søknadsfrist 21. august. I Akershus, som vil få parlamentarisk styringsform, gikk søknadsfristen ut allerede 12. august.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

«I de tre fylkene mangler det ikke på engasjement fra innbyggere, det mangler en hensiktsmessig organisering av demokratiet.»

Viken-oppdelingen

  • 23. februar vedtok et politisk flertall i fylkestinget å søke om å dele opp Viken.
  • Stortinget behandlet søknaden 14. juni. De sa da ja til å oppløse fylket.
  • Allerede før behandlingen av søknaden, startet fylkeskommunen å forberede en avvikling av Viken og å gjenopprette de tre fylkene, Østfold, Akershus og Buskerud.
  • Planen er at Viken opphører som fylke ved inngangen til 2024.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: