Viken

Vil bruke nesten 50 millioner kroner i år på oppløsningen av Viken

Seks av dem skal gå til politikerne som jobber med å avvikle fylket.

I slutten av februar vedtok fylkestinget i Viken å søke om en oppdeling av fylket. Søknaden ble sendt måneden etter. Det er ventet at behandlingen av saken i Stortinget kun blir en formalitet og at søknaden godkjennes.

Allerede nå har fylkeskommunen startet arbeidet med å dele opp Viken. Senere denne måneden skal fylkestinget ta stilling til blant annet hvordan de nye fylkene skal organiseres og hvilken styringsform de skal ha. I oktober planlegges det å legge fram et budsjett for hvor mye arbeidet med å både avvikle Viken og etablere de tre nye fylkene vil koste.

Foreløpig er det budsjettert at dette arbeidet vil koste 48,7 millioner kroner i 2022.

Får én mulighet til å få alle kostnadene dekket

Viken fylkeskommune har tidligere beregnet at en oppløsing av fylket vil koste et sted mellom 310 og 440 millioner kroner. Dette er en kostnad som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lovet at regjeringen vil dekke.

Dette gjøres ved å sende inn en søknad. Kun én.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nemlig gitt signaler til fylkeskommunen om at det kun vil være én søknadsrunde på statlig tilskudd til etablerings- og avviklingsarbeidet. Fylkeskommunen må derfor være så sikre som mulig på at alle utgiftsposter er tatt med i søknaden.

Ifølge fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) fra Moss skal denne søknaden sendes inn allerede høsten 2022.

– Hva skjer dersom oppløsningen viser seg å koste mer enn det dere søker om?

– Vi forutsetter at staten finansierer alt, slik de har sagt de skal gjøre. Hvis ikke må vi dekke det selv, svarer Jacobsen.

Setter av seks millioner kroner til seg selv

Av de nærmere 50 millioner kronene som foreløpig er budsjettert for Viken-oppløsningen i år, skal omtrent halvparten gå til avdelingen finans og administrasjon under budsjettposten digitalisering. Dette inkluderer tilrettelegging av tekniske systemer.

Hele seks millioner kroner er øremerket økt politisk aktivitet. Det vil si politikergodtgjørelser og andre utgifter knyttet til politikernes arbeid med oppløsningen. Det planlegges blant annet flere ekstraordinære møter i fylkestinget og det har blitt opprettet tre nye utvalg for fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

Budsjettet skal vedtas av fylkestinget, etter å ha vært innom de tre utvalgene.

Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

De økte utgiftene til politikerne i Viken har tidligere blitt belyst av NRK.

Fylkesrådslederen mener de økte utgiftene til politikerne er en nødvendighet for at Viken forsvinner.

– Det blir vanvittig mye å gjøre fremover; Omtrent dobbelt så mye politisk aktivitet som vanlig, sier hun.

Planen er at Viken opphører som fylke fra og med 1. januar 2024. Endelig regnskap for etableringen av nye fylkeskommuner vil ferdigstilles senere det året. Da kommer altså fasiten på hvor mye Viken-oppløsningen faktisk har kostet.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

---

Viken-oppløsningen

  • 23. februar vedtok et politisk flertall i fylkestinget å søke om å oppløse Viken.
  • Det er ventet at Stortinget vil behandle søknaden i løpet av juni. Alt peker mot at søknaden vil bli godkjent.
  • I mellomtiden har fylkeskommunen allerede begynt å forberede både en avvikling av Viken og en opprettelse av de tre fylkene, Østfold, Akershus og Buskerud.
  • Dersom alt går etter planen, vil Viken opphøre som fylke ved inngangen til 2024.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: