Viken

MDG vil beholde Viken

Samtidig fremmer partiet en alternativ løsning, som skal se på fylkesgrensene på en helt ny måte.

Kristin Antun, MDGs gruppeleder i Viken fylkeskommune, forteller at selv om partiet har landet på et samlet standpunkt, var det enkelte partimedlemmer som mente at å beholde Viken var det beste alternativet.

Miljøpartiet De Grønne vil ikke reversere sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud. Det ble klart etter et møte i partiets fylkestingsgruppe på mandag.

Dermed stiller de seg likt som Høyre, KrF og Venstre, som også vil beholde Viken. Som Dagsavisen skrev i helgen har Arbeiderpartiet endt opp med å ville dele opp fylket. Dermed ligger det an til et solid flertall for dette utfallet når politikerne formelt skal ta stilling til spørsmålet under et møte i fylkestinget den 23. og 24. februar.

Ikke enstemmighet

MDG var opprinnelig imot en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud. Likevel vil de beholde Viken.

– Det at regjeringen Solberg tvang gjennom en reform på usedvanlig dårlig vis, forsøkes nå løst av regjeringen Støre gjennom en oppløsningsprosess som skjer på like dårlig vis. En feil nulles ikke ut av en feil til, sier gruppeleder Kristin Antun.

Selv om MDG har landet på et standpunkt, var det ingen enstemmig enighet da de behandlet spørsmålet. To av ni representanter (inkludert varaer) stemte for å dele opp Viken. Likevel understreker partiet at deres seks representanter i fylkestinget vil stemme samlet mot en oppdeling når saken kommer opp til behandling.

– Fylkestingsgruppa til Viken MDG har hatt en god debatt der mange synspunkter har blitt løftet. Vi har stor respekt for argumenter både for og mot oppløsning av Viken. Vi har fått viktige innspill fra enkeltpersoner, lokallag og kommunestyregrupper i begge retninger, men klart flest innspill mot oppløsning av Viken, forteller gruppeleder Kristin Antun.

MDG er det siste stortingspartiet til å ta stilling til Viken-spørsmålet. I fylkestinget er det nå kun Pensjonistpartiet og Folkets Parti FNB som ikke har bestemt seg for hva de vil gjøre ennå.

Det er ingen tvil om at dette har vært vanskelig.

—  Kristin Antun, MDGs gruppeleder i Viken fylkeskommune

Flere motstridende meninger

MDG hadde en medlemsundersøkelse i sommer, som rundt 10 prosent av medlemmene svarte på. Da var det ikke noe klart flertall verken for eller mot en oppdeling av Viken.

I møte med kommunestyregruppene var det også relativt jevnt, ifølge gruppeleder Antun.

Det var derimot en klar overvekt mot en oppløsning i en høringsrunde internt i partiet, der medlemmer blant annet kunne komme med innspill på Facebook. I tillegg hadde MDGs fylkesstyre et vedtak om å beholde Viken.

– Det er ingen tvil om at dette har vært vanskelig. Noe av det som gjorde det vanskelig er at vi har enkeltpersoner, lokallag og kommunestyregrupper i noen områder som mener veldig sterkt at vi burde gått for en oppdeling. Jeg har stor respekt for at de sikkert er skuffa nå, sier Antun.

Vil utrede Øst- og Vest-Viken

Tidligere har Frp varslet at de vil fremme et alternativt forslag når saken skal behandles i fylkestinget. De vil nemlig helst avskaffe fylkeskommunen som forvaltningsmyndighet.

Nå varsler også MDG at de vil fremme en egen sak under fylkestingets behandling. De vil utrede mulighetene for å dele fylket opp i to i stedet for tre: Øst- og Vest-Viken.

Dette var noe de allerede ønsket før en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud, men som det aldri ble flertall for.

– Vi mente før sammenslåingen at et Øst- og Vest-Viken kanskje kunne vært den beste inndelingen. Hvis en utredning viser at Øst- og Vest-Viken ville vært fornuftige enheter, kunne fylkestinget ha søkt om det ved en senere anledning. Det er aldri for sent å gjøre justeringer, sier Antun.

Det er ikke ventet at de vil få flertall for en slik utredning nå heller.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Viken-oppdeling

  • Fylkestinget skal beslutte hvorvidt de skal søke om en oppdeling av Viken eller ei i et møte som skal gå over to dager, den 23. og 24. februar.
  • Etter at Arbeiderpartiet sa ja til en oppdeling, ligger det an til et klart flertall for dette når saken skal opp til behandling.
  • Etter et positivt vedtak i fylkestinget, vil søknaden bli sendt til regjeringen innen 8. mars. Stortinget skal komme med et endelig, politisk vedtak innen de tar sommerferie.
  • Det er ventet at Stortinget vil si ja. Ap og Sp har blitt enige om dette i deres samarbeidsplattform. I tillegg har SV gitt tydelig signal om at de tøtter en oppdeling.
  • Ved et positivt vedtak for oppdeling av Viken, vil fylket opphøre tidligst fra og med 2024.

---