Viken

Dette mener partiene om en oppdeling av Viken

Motstanderne av Viken har et solid flertall i fylkestinget før det avgjørende møtet i februar.

«I de tre fylkene mangler det ikke på engasjement fra innbyggere, det mangler en hensiktsmessig organisering av demokratiet.»

Den 23. og 24. februar setter politikerne i fylkestinget seg ned for å behandle saken om en eventuell oppdeling av fylket. Spørsmålet de skal ta stilling til er hvorvidt de skal sende en søknad til Stortinget om å dele opp fylket. Det er ventet at svaret fra Stortinget kun blir en formalitet, da regjeringen har gitt klar beskjed om at alle slike søknader vil bli godkjent.

I denne saken har vi samlet en oversikt over hva de 11 partiene på fylkestinget per i dag mener om en oppdeling av Viken:

Fem partier på fylkestinget vil kvitte seg med Viken, mens fire vil beholde fylket. De to siste partiene har ikke bestemt seg ennå.

Her er hva de ulike partiene i Viken fylkesting mener i forkant av at saken skal behandles, sortert etter hvor mange representanter de har:

Arbeiderpartiet: Vil dele opp Viken

Siv Henriette Jacobsen (Ap).

I januar stemte representantskapet i Buskerud Ap for en oppdeling av Viken. Tidligere gjorde Østfold Ap det samme, mens Akershus Ap sa nei.

Det var knyttet stor spenning til hva Ap til slutt ville lande på, fordi partiet er i en vippeposisjon. Enkelt forklart: Det Ap går inn for, er det som vil få flertall i fylkestinget.

Den 5. februar samlet 100 representanter fra Viken Arbeiderparti seg til et møte, for å avgjøre hva partiets representanter i fylkestinget skal stemme. Kun tre av medlemmene stemte imot innstillingen om å søke om en oppdeling. Etter en del usikkerhet, er det dermed klart at Ap vil gjenopprette de gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud og sikrer dermed flertall for dette.

– Dette betyr at Viken nå blir oppdelt, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken.

Senterpartiet: Vil dele opp Viken

Brita Skallerud (Sp).

Partiet har vært en av de største motstanderne av Viken og hadde en oppdeling av fylket som en av sine fanesaker under fjorårets valgkamp.

– Det handler om demokrati og nærhet til beslutningene som tas. De som er folkevalgte må kjenne sitt område og dem som bor der, for å gjøre en beslutning på deres vegne. I tillegg er tilhørighet og identitet viktig, sier Brita Skallerud, Senterpartiets gruppeleder i Viken.

Hun forventet at Ap ville ende opp med å stemme for at fylkeskommunen skal søke om en oppdeling, noe de har forpliktet seg til i samarbeidsplattformen i Viken. I regjeringens Hurdalsplattform har Ap og Sp dessuten blitt enige om at det skal settes i gang en prosess med å oppløse Viken, og at en søknad som sendes inn til Stortinget skal godkjennes.

Høyre: Vil beholde Viken

Anette Solli (H).

Gruppeleder Anette Solli fortalte Dagsavisen i januar at de på det tidspunktet ikke hadde gruppebehandlet saken ennå, men at det ikke er noen tvil om hva de kommer til å stemme.

– Vårt standpunkt har vært tydelig: Viken er best i stand til å håndtere de utfordringene som fylkeskommunen på Østlandet har. Det ville vært en håpløs bruk av skattebetalernes penger å bruke hundrevis av millioner kroner på å oppløse Viken. Det blir det ikke bedre tjenester til innbyggerne av.

Høyres primære standpunkt er at de ikke ønsker seg noen fylkeskommune i det hele tatt, men dette er en sak som partiet innser vil være tapt på nåværende tidspunkt.

– Det er et spørsmål som må avgjøres på Stortinget og der vet vi at det ikke er flertall for det, sier Solli.

Fremskrittspartiet: Vil dele opp Viken

Lavrans Kierulf (Frp).

Gruppeleder Lavrans Kierulf forteller at de, i likhet med Høyre, først og fremst ønsker å avskaffe fylkeskommunen som forvaltningsmyndighet.

– Fylkeskommunen har gått ut på dato. Det klokeste vi kan gjøre nå, når vi først skal gjøre en så stor omveltning, er å sende en søknad til Stortinget om å overføre makten til kommunene. Det er vår plan A, sier han.

I spørsmålet om å bevare eller oppdele Viken, altså plan B, er svaret klart.

– Hvis vårt primærstandpunkt faller, kommer vi til å stemme for en oppdeling, bekrefter Kierulf.

Miljøpartiet De Grønne: Vil beholde Viken

Kristin Antun (MDG).

MDGs fylkespolitikere har drøftet saken i flere møter. Den 7. februar ble de enige om at partiets seks representanter skal stemme mot en oppdeling av fylket. Avgjørelsen var ikke enstemmig.

MDG var opprinnelig imot en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud. Likevel vil de beholde Viken.

– Det at regjeringen Solberg tvang gjennom en reform på usedvanlig dårlig vis, forsøkes nå løst av regjeringen Støre gjennom en oppløsningsprosess som skjer på like dårlig vis. En feil nulles ikke ut av en feil til, sier gruppeleder Kristin Antun.

Sosialistisk Venstreparti: Vil dele opp Viken

Camilla Sørensen Eidsvold (SV).

Partiet hadde dette som et krav før de gikk inn i regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

SVs gruppeleder Balder Alvær Olafsen var syk da Dagsavisen tok kontakt, men henviste i stedet til fylkesvaraordfører Camilla Sørensen Eidsvold. Hun mener det er flere grunner til at Viken bør bli historie.

– Den sosiokulturelle og sosioøkonomiske situasjonen for de tre fylkene er i dag svært forskjellig. Vi hadde håpet at Østfold, som har de største utfordringene, ville blitt styrket av en sammenslåing i Viken. Det har ikke skjedd. I stedet har det blitt nesten motsatt. Forskjellene og utfordringene bare øker, sier hun.

SV mener også i likhet med Senterpartiet at Viken svekker lokaldemokratiet.

– Jeg har sittet to og et halvt år i den politiske toppledelsen i Viken. I løpet av den tiden har jeg sett at avstanden til dem som blir berørt av våre vedtak er altfor stor. Da mener jeg vi svikter de demokratiske prinsippene, sier fylkesvaraordføreren.

Rødt: Vil dele opp Viken

Hans Petter de Fine (Rødt).

Rødt mener det vil være mer demokratisk med tre fylker i stedet for ett, et standpunkt de hadde også før sammenslåingen.

Gruppeleder Hans Petter de Fine har hele tiden trodd det skulle bli flertall for en oppdeling, men innrømmet at Aps uklarhet skapte en viss usikkerhet.

– Det har blitt litt uro i Arbeiderpartiet, som overrasker litt, men vi satser på at de står for den samme politikken som da de gikk til valg, sa han før det ble kjent at Ap ville gå inn for å søke om en oppdeling.

Venstre: Vil beholde Viken

Solveig Schytz (V).

Partiet har vært klare hele veien på at de ønsker at Viken skal bestå.

– Vi må bruke pengene og ressursene på gode tjenester for innbyggerne. En oppdeling av Viken kommer ikke til å gjøre det. Vi vil framover, ikke bakover, sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder.

Hun håpet i det lengste at Ap ville lande på samme konklusjon, noe de altså ikke gjorde.

Kristelig Folkeparti: Vil beholde Viken

Ida Lindtveit Røse (KrF).

Regionreformen var en ønsket reform fra KrFs side. Partiet ønsker å fortsette å styrke fylkeskommunen og mener en oppdeling av Viken vil gjøre det motsatte.

– Det handler om hva vi skal bruke både de menneskelige og økonomiske ressursene på fremover. Fylkeskommunen har allerede vært i omstilling i over to år nå. Skal vi da bruke enda mer tid og ressurser på en ny struktur? Der er KrF krystallklare på at vi heller vil bruke det på gode tjenester til folket, forteller Ida Lindtveit Røse, KrFs gruppeleder.

Partiet mener samtidig at fylkeskommunen burde fått enda flere oppgaver enn i dag.

– Vi mener fylkeskommunen er et viktig regionalt nivå som bør bestå, sier Røse.

Pensjonistpartiet: Har ikke bestemt seg ennå

Ragnar Dahl (PP).

Partiet vil ta en beslutning 15. februar.

– Det er delte meninger her, som i alle andre partier. Vi har valgt å ikke ta et konkret standpunkt før vi har fått høre alle høringsinnspillene, forteller gruppeleder Ragnar Dahl.

Folkets Parti FNB: Har ikke bestemt seg ennå

Terje Vegard Kopperud (Folkets parti FNB).

Det er ventet at Folkets Parti FNB vil ta en beslutning i et gruppemøte den 21. februar.

Anbefalingen til Terje Vegard Kopperud, partiets gruppeleder, er å stemme mot en oppløsning.

Han forteller at det er særlig tre elementer med saken som bekymrer ham: Prisen på en fylkesoppdeling, usikkerheten knyttet til de ansattes arbeidsforhold og den økonomiske uroen til fylkene Buskerud og Østfold, dersom de gjenoppstår.

– Disse elementene, og mer, må vurderes opp mot argumentene for oppløsning. For øyeblikket har jeg store problemer med å finne noen balanse i denne vurderingen, sier Kopperud, som legger til at beslutningen også vil avhenge av innspill fra andre partifeller.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Viken-oppdeling

  • Fylkestinget skal beslutte hvorvidt de skal søke om en oppdeling av Viken eller ei i et møte som skal gå over to dager, den 23. og 24. februar.
  • Etter at Arbeiderpartiet sa ja til en oppdeling, ligger det an til et klart flertall for dette når saken skal opp til behandling.
  • Etter et positivt vedtak i fylkestinget, vil søknaden bli sendt til regjeringen innen 8. mars. Stortinget skal komme med et endelig, politisk vedtak innen de tar sommerferie.
  • Det er ventet at Stortinget vil si ja. Ap og Sp har blitt enige om dette i deres samarbeidsplattform. I tillegg har SV gitt tydelig signal om at de tøtter en oppdeling.
  • Ved et positivt vedtak for oppdeling av Viken, vil fylket opphøre tidligst fra og med 2024.

---