Viken

Slik kan Viken bli delt opp

Det snakkes mye om en fylkesoppdeling av Viken for tiden. Men hva må til for at det faktisk skjer? Her får du svar.

Først litt historikk.

Viken ble til etter en sammenslåing mellom Østfold, Buskerud og Akershus (med noen små justeringer) den 1. januar 2020. Det til tross for at de tre fylkene i 2016 og 2017 hadde vedtatt at de var imot en sammenslåing.

Stortinget besluttet derfor å slå fylkene sammen med tvang. Beslutningen ble tatt 8. juni 2017. Ap, Senterpartiet, SV og MDG stemte mot forslaget, mens Høyre, Frp, V, og KrF stemte for. Vedtaket fikk dermed flertall (96 mot 73). Her kan du se hva hver enkelt representant stemte.

I både Østfold og Akershus var Frp imot en Viken-sammenslåing, til tross for at partiets stortingsrepresentanter altså stemte ja.

Sammenslåingen hadde liten støtte blant befolkningen. En meningsmåling utført av InFact i 2019 på vegne av Lokalsamfunnsforeningen, viste at kun 20,6 prosent av befolkningen i de berørte fylkene var for en sammenslåing.

Som følge av stortingsvedtaket måtte de tre ulike fylkestingene fortsette å jobbe for en sammenslåing, blant annet ved å vedta navn og organisering, til tross for at de ikke ønsket å endre fylkesstrukturen.

Etter fylkestingsvalget i 2019 la det nye politiske flertallet i Viken, bestående av Ap, Sp, MDG og SV, fram en styringsplattform. Der slo de fast at de ville søke om å oppløse Viken fylkeskommune dersom det forelå et nytt stortingsflertall etter valget i 2021.

Det gjorde det. Da Ap og Sp dannet regjering, ble de to partiene enige om at det skulle settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold, basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.

Endelig politisk vedtak innen sommeren 2022

Der er vi dag. Så hva blir veien fremover?

Regjeringen har satt frist til 8. mars 2022 for å søke om å bli oppdelt.

I mellomtiden har fylkestinget allerede utredet hva slags konsekvenser en oppdeling av Viken vil få og hvordan prosessen kan gjennomføres. Rapporten, med administrasjonens innstilling til vedtak, ble lagt fram 17. desember. Deres innstilling er å søke om en oppdeling.

Siden da pågikk det en høringsrunde, hvor hele Viken-samfunnet kunne komme med innspill. Høringsperioden varte fram til 1. februar.

Fylkestinget i Viken skal behandle saken den 23. og 24. februar 2022. Da skal politikerne ta stilling til om de skal søke om å dele opp Viken eller ei.

En eventuell søknad om oppdeling sendes til regjeringen innen 8. mars og skal da utredes nærmere av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Deretter oversendes saken til Stortinget, som skal komme med et endelig, politisk vedtak. Det vil skje innen Stortinget tar sommerferie i 2022.

Vil oppdeles tidligst i 2024

Viken fylkeskommune vil begynne prosessen med å forberede en oppdeling av fylket allerede etter et eventuelt positivt søknadsvedtak i februar 2022.

Både fordi det tas for gitt søknaden vil bli godkjent i Stortinget og fordi det er mye som skal gjøres på kort tid ved en eventuell fylkesomstrukturering.

Det må ansettes folk, overføres eiendom og mange andre juridiske utfordringer må løses. I forbindelse med sistnevnte punkt må departementet lage en forskrift om deling av Viken høsten 2022, for å gi fylkeskommunen fullmakter til å rigge de nye fylkene.

I september 2023 er det nytt kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis Viken skal oppdeles, betyr det at befolkningen da skal stemme for representanter til den nye fylkessammensetningen. Det til tross for at Viken formelt sett ikke vil opphøre før 1. januar 2024, dersom det blir en oppdeling.

I oktober 2023 vil de nye fylkestingene konstitueres. Da må blant annet etableringsvedtak og budsjett behandles, hvis det blir nye fylker fra og med 2024. Med andre ord: En oppdeling av Viken vil innebære at det må jobbes parallelt med å både avvikle dagens fylke og bygge de nye.

Ved et positivt oppdelingsvedtak i Stortinget ligger det an til at fylkene Østfold, Buskerud og Akershus gjenoppstår, men neppe i helt samme form som før. Det må nemlig tas hensyn til de endringer som har skjedd siden fylkessammenslåingen i 2020, deriblant justerte kommunegrenser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Noen nøkkeltall om Viken

  • Viken har over 1,2 millioner innbyggere, altså mer enn 23 prosent av landets befolkning. Det gjør det til landets desidert største fylke, målt i folketall.
  • Viken består av 51 kommuner. 16 av dem har under 5000 innbyggere, mens to har over 100 000 innbyggere. I folketall er Flå kommune den minste med litt over 1 000 innbyggere, mens Bærum er den største med snart 130 000 innbyggere.
  • Arealet dekker omtrent 24 600 kvadratkilometer, fra Hemsedal til Halden.
  • 56,8 prosent av arealet er skogsareal, mens ni prosent er jordbruksareal.
  • En kjøretur med bil fra Svinesund til Halne på Hardangervidda er 379 kilometer, og tar cirka fem timer å kjøre uten stopp med gjeldende fartsgrenser – uten å forlate fylket.

---