Viken

Sykefraværet øker mest blant menn – Nav ser sammenheng med ledighetsutviklingen

Andelen mannlige arbeidstakere med legemeldt sykefravær i Øst-Viken har økt fra 3,6 til 3,9 prosent i løpet av det siste året. Selv om kvinner fortsatt er mer sykemeldt enn menn i regionen, har gapet blitt tettere.