Viken

Slik blir Viken

Viken fylkeskommune er landets mest befolkningsrike område. Det får konsekvenser.

Fra 1. januar 2020 er Østfold historie, og storfylket Viken ser dagens lys. Til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere og dermed romme nær en fjerdedel av Norges befolkning.

Under ser du hvordan kommune-inndelingen i stor-fylkeskommunen blir. Til venstre ligger kartet over dagens kommune-inndeling. Til høyre ser du kartet over kommune-inndelingen i Viken. Ved å dra i streken i midten, kan du sammenligne de to kartene.

(Saken fortsetter under bildet)

Hvilken forskjell blir det for deg?

Videregående skoler og tannklinikker blir der de er og innbyggerne får det samme tilbudet som før. På sine nettsider opplyser Viken at fylkesveiene skal bli godt vedlikeholdt og kollektivtilbudet skal bli mer sømløst på tvers av det nye fylket.

Frivillige og næringsliv skal fortsetter å få støtten de er innvilget. Og ordninger med ulike tilskudd fortsetter helt til de folkevalgte eventuelt gjør nye prioriteringer.

Fylket kan imidlertid bli kortlivet; det politiske flertallet i Viken etter fylkestingsvalget i 2019, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV, la frem sin styringsplattform 1. oktober 2019.

Styringsplattformen for Viken slår fast at «Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje». Det er altså oppnådd enighet om å søke om at Viken oppløses i 2021. Det ble vedtatt at Viken skal ha sete i Oslo frem til fylket eventuelt oppløses, at virksomheten i de eksisterende fylkeskommunene skal videreføres som før i eksisterende lokaler, og at det ikke skal investeres penger i å etablere et eget fylkesbygg eller annen felles infrastruktur for Viken ettersom det skal oppløses.

Fredrikstad blir største by

I styringsplattformen er det fastsatt at fylkene Akershus, Østfold og Buskerud skal gjenopprettes i 2021. Men for å oppløse Viken må det sannsynligvis et regjeringsskifte til i 2021, da regjeringen må innvilge søknaden om oppløsning av storfylket.

Fredrikstad blir den største byen i Viken, men Bærum blir Vikens største kommune basert på innbyggertall. Fylkeshovedsteder blir Oslo (fylkeskommunens hovedadministrasjon), Drammen (fylkeskommunale funksjoner), Sarpsborg (fylkeskommunale funksjoner) og Moss (fylkesmannen).

Roger Ryberg (Ap) blir fylkesordfører og Valgerd Svarstad Haugland blir fylkesmann.

Fakta om Viken

 • 51 kommuner inkludert Jevnaker og Lunner
 • 5 339 kilometer med fylkesvei
 • 24 595 km2 i samlet areal
 • 135 591 næringsbedrifter
 • Omtrent 6 400 jordbruksbedrifter
 • Mer enn 42 000 elever i videregående opplæring

Dette er fylkesinndelingen som gjelder fra 1. januar 2020

 • Viken fylke (Akershus, Buskerud og Østfold)
 • Oslo fylke
 • Innlandet fylke (Hedmark og Oppland)
 • Vestfold og Telemark fylke (Vestfold og Telemark)
 • Agder fylke (Aust-Agder og Vest-Agder)
 • Rogaland fylke
 • Vestland fylke (Hordaland og Sogn og Fjordane)
 • Møre og Romsdal fylke
 • Trøndelag fylke (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, alt slått sammen fra 1. januar 2018)
 • Nordland fylke
 • Troms og Finnmark fylke (Troms og Finnmark)