Viken

Vil lytte til innbyggerne

Aksjonsgruppa på Jeløy inviterer fagfolk, politikere og innbyggerne for øvrig til et felles møte, der framtidas fjordkryssing skal diskuteres. Der kan du være med på å forme byens høringsuttalelse til staten.

Statens vegvesens KVU skisserer en bru- eller tunnelforbindelse som går i land et sted her ved Gullholmen på Jeløy. FOTO: KENNETH STENSRUD

Programmet er foreløpig ikke helt spikret, men folkemøtet er ment å starte klokken 19.00. Før det, klokken 18.00, er det planlagt et fakkeltog. Som Moss Dagblad skrev i går er Moss Natur og Ungdom med på å arrangere det.

 

Håper på lokal påvirkningskraft

Ifølge Gisle Haakonsen i aksjonsgruppa er målet med folkemøtet blant annet å gi folk et klarere bilde av de mulige konsekvensene en fjordkryssing kan ha for Moss, i tillegg til at innbyggerne kan få svar på eventuelle spørsmål om saken,

- Vi merker et voldsomt engasjement nå. Det er et enormt informasjonsbehov. Vi tror det er bra at folk kan få muligheten til å tømme seg for kritiske spørsmål, sier han.

Møtet er også ment å være en arena for de lokale politikerne, som Haakonsen håper vil bli overbevist om å ikke støtte en kryssing som kan gå utover landskapsområder på Jeløy.

- Dette har gått fra å være en liten lokalsak, til å bli en stor, nasjonal sak. Vi ønsker å påvirke både lokale og nasjonale aktører, særlig nå i forbindelse med høringen. Vi ønsker blant annet å informere om svakheter i rapporten, slik at folk ikke kommer med uttalelser til høringen uten å vite hvordan ting faktisk er.

 

Tror mange vil delta

Selve ruten for fakkeltoget er foreløpig ikke bestemt, men det ender i hvert fall opp der folkemøtet skal holdes, trolig i Samfunnssalen eller et annet sted i Moss sentrum.

- Jeg tror fakkeltoget kan bli stort. Det ville ikke forundre meg om det kommer over 500 mennesker. Det er en god måte å vise folkelig engasjement på. Mange vil vise at de er engasjert, utover at de er aktive på Facebook. De trenger å få utløp for engasjementet sitt, sier Haakonsen.

Samtlige partier er invitert til folkemøtet. Det samme er Anders Jordbakke, KVU-ens prosjektleder.

- Vi skal rett og slett fortelle om utredningen, med fokus på hva vi har tenkt i mosseområdene. Jeg synes det er bra at det tas initiativ til dette, sier han.

 

KrF heller mot tunnel

Høyre har sagt at de støtter en videre utredning av en tunnelløsning mellom Moss og Horten. SV og Rødt har sagt nei til enhver lokal fjordkryssing med vei som løsning. KrF er ett av partiene som står og vipper. Gruppeleder Halvard Sand sier de vil være til stede på folkemøtet.

- Enten kommer jeg eller noen andre fra partiet. KrF møter i hvert fall, det kan jeg fastslå. Dette er en viktig sak for framtidas Moss. Vi ønsker å være et ombud for byens befolkning. Hvis vi ikke lytter til befolkningen, gjør vi en dårlig jobb.

Han sier at partiet har kommet litt nærmere en innstilling til saken.

- Vi har et forslag som styret har diskutert. Vi har ikke konkludert med noe, men man ønsker primært to ting: enten en senket tunnel eller ingen fjordkryssing i det hele tatt.

- Vil det at dere er i posisjon med Høyre i dag ha noen betydning for KrFs valg?

- De har i det minste landet på et standpunkt som er til å leve med. Også vi er opptatt av å ha minst mulig inngrep i naturen som mulig, svarer Sand.