Viken

Vil snu meningene til deres favør

Moss Høyre er per i dag det eneste partiet i Moss som er positive til vegvesenets fjordkryssing-KVU.

Moss Høyre håper på ja-stemning når politikerne i Moss skal komme med sine innspill til KVU-en om ny Oslofjordkryssing. Fra venstre: Tage Pettersen, Gunn Salbuvik og Sissel Rundblad. FOTO: KENNETH STENSRUD

 

Over en uke etter at Statens vegvesen la fram konseptvalgutredningen (KVU) om en ny kryssing av Oslofjorden, vet de fleste partiene i Moss fortsatt ikke om de er for eller mot planene som ble presentert.

 

Håper på ja-bølge

Høyre er derimot krystallklar i sin sak. I går inviterte de pressen til et møte, hvor de gjorde det klart hvor de sto:

- Høyre er opptatt å være et ja-parti. Vi ønsker å jobbe for å få dette til, og vi vil fryktelig gjerne at både innbyggerne og politikerne i hele regionen står sammen om dette. Vi er sikre på at dette er den rette løsningen for byen, forteller Gunn Salbuvik, Moss Høyres foreningsleder.

De presenterte en liste over punkter de ønsker å spille inn til Statens vegvesen, som alle er innenfor de skisserte konseptene i KVU-en. De ønsker blant annet å oppfordre til å legge mest mulig av veien i tunnel og å gjøre avstanden mellom sentrum i Moss og Horten kortest mulig.

- Jeg tror mange forandrer oppfatning når de ser løsningene her, og får tid til å sette seg litt mer inn i saken, sier ordfører Tage Pettersen.

Selv om ingen andre partier foreløpig ikke har kommet på banen på ja-siden, har mange innbyggere engasjert seg i saken. De mest høylytte har ropt nei.

- Det finnes aksjonsgrupper mot dette, men vi håper på en aksjonsgruppe for; å snu alt engasjementet til noe positivt i stedet, forteller Sissel Rundblad, Høyres gruppeleder.

Vet ikke om de er for

Dagsavisen Moss Dagblad har snakket med samtlige andre gruppeledere i Moss‘ bystyre. Blant dem sier to (SV og Rødt) klart nei til vegvesenets anbefaling. Resten vet ikke. Spørsmålet vi stilte er følgende:

- Er dere for eller mot konseptene i KVU-en, slik de framstår i dag?

Dette har de svart:

Tomas Colin Archer (Ap): - Enkeltpersoner har forskjellige meninger om dette, men partiet som sådan har ikke tatt noe endelig standpunkt til spørsmålet. Ettersom vi ikke har konkludert med noe, kan jeg ikke si noe om hvor Ap står ennå. Det skal diskuteres internt først. Vi vil gjøre det samme som i saken om utbyggingen av havna: å ha en ordentlig partihøring. Det blir nok over nyttår en gang. Først da kan vi komme med en uttalelse.

Anne Bramo (Frp): - Frp har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet. Vi skal behandle det bredt i partiet først, i tida fram mot når saken skal ut på høring. Vi skal også lytte til både innbyggere og aksjonsgrupper før vi kommer til en konklusjon. Foreløpig mener vi altså ikke noe om dette offentlig.

Halvard Sand (KrF): - Vi hadde styremøte dagen før KVU-en kom, så vi har ikke behandlet saken ennå, og har derfor ikke landet på noe svar. For Krfs del tror jeg nok at noen synes planene høres greie ut, mens andre overhodet ikke mener det. Det er mye som skal vurderes, så dette trenger vi tid på. Det er mulig saken blir tatt opp på årsmøtet, ettersom den er såpass viktig for byen vår.

May Hansen (SV): - SV var mot utredningen allerede før den kom, og vi er mot den nå også. Det er et forkastelig forslag, fordi det legges til rette for mer biltrafikk og økt klimagassutslipp. Det er helt klart at i et miljøperspektiv er ikke disse planene gode.

Sindre W. Mork (V): - Vi føler ikke at konseptene beskriver godt nok hva som blir realitetene. Det som er sikkert er at vi er imot det som ødelegger landskapsområder. Vi kommer til å være imot noe som går utover landskapsbildet eller landskapsvern på Jeløy. Det samme gjelder bruen over Mossesundet som er skissert, hvis den ødelegger Mosseskogen eller Kjellandsvik. Dersom det er mulig å lage noe som ikke går utover landskapsområder, kan det hende vi er for det.

Eirik Tveiten (Rødt): - Det konseptet de foreslår er helt og fullt ut uakseptabelt. Vi har hatt en grundig behandling av dette i partiet allerede, ettersom vi har sett dette komme lenge. Vi har hele tida sagt at i den grad vi vil akseptere en ferjefri forbindelse over fjorden, må det inkludere jernbane. Det finnes to alternativer hvor jernbane er mulig. Det som går via Slagentangen og det som går over Hurum. Begge er forkastet i KVU-en. I stedet havner man på det verste alternativet av dem alle, hvor det er teknisk umulig å legge jernbane.

 

Må ta stilling snart

KVU-en er på høring fram til 1. mars 2015, og skal samtidig kvalitetssikres av eksterne konsulenter. Partiene må mene noe innen bystyremøtet 23. februar. Da skal politikerne behandle Moss kommunes høringsuttalelse i saken.