Rygge

62.000 færre flyavganger enn for fem år siden – men flere passasjerer

For femte år på rad går antallet avganger og landinger ved Avinors flyplasser ned.

– Det innebærer et håp om at behovet for en tredje rullebanen ved Gardermoen forsvinner, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Sammenlignet med toppåret 2014 med 738.564 avganger og landinger ved Avinors flyplasser, blir det i år cirka 62.000 færre slike flybevegelser, får Dagsavisen opplyst fra Avinor.

Det innebærer en nedgang på om lag 9 prosent, noe som tilsier at flyselskapene har kuttet ut omtrent hver 11. avgang og landing på fem år.

– Nedgangen fra 2015 skyldes nok primært utviklingen i oljeprisen og redusert aktivitet i oljebransjen, sier pressevakt Nora Hoberg Prestaasen i Avinor.

Færre flyturer innebærer likevel ikke en nedgang i antallet passasjerer.

– I samme periode har antall passasjerer økt med cirka 4,9 millioner, eller 10 prosent. Flyene blir større og fyllingsgraden høyere, forklarer Prestaasen.

Les også: Langt høyere prisvekst på tog enn fly: – Det er ikke rart at flytrafikken vokser

Nedgang for seks av ti

I løpet av inneværende års 11 første måneder, gikk antallet avganger og landinger ned ved hele 26 av Avinors 43 flyplasser. Ved seks av ti flyplasser har det dermed blitt mindre flyaktivitet.

Svolvær lufthavn har størst nedgang med hele 15,8 prosent. Også ved flyplassene i Stokmarknes, Hammerfest, Bardufoss og Andøya har nedgangen vært på over 10 prosent.

Også ved Oslo lufthavn Gardermoen, som allerede har utvidet terminalene for milliardbeløp, og som forsetter disse utvidelsene, har det vært en nedgang i antallet flybevegelser. Så langt i år har den vært på 2 prosent, viser tall for årets 11 første måneder.

Det er flere årsaker til årets nedgang på mange flyplasser, ifølge Prestaasen.

– For eksempel har Widerøe redusert antallet flyvninger på cirka 20 Avinor-lufthavner i år, Norwegian på cirka ti. I tillegg hadde SAS en streik i april/mai som førte til mange kanselleringer, påpeker hun.

– Når vi ser på prognosen for året, tilsier den at antall flybevegelser vil synke med cirka 1,1 prosent sammenlignet med 2018, mens antall passasjerer vil øke med 0,8 prosent.

Les også: 150 ganger enklere å ta fly til kontinentet

Skal spare 400 mill.

– Har nedgangen i antallet avganger og landinger fått konsekvenser ved noen av lufthavnene, for eksempel når det gjelder bemanning eller åpningstider?

– Nedgangen har ikke fått noen konsekvenser for lufthavnene, men uavhengig av dette er vi godt i gang med et effektiviseringsprogram der vi skal spare 400 millioner kroner, svarer Prestaasen.

– Er det iverksatt tiltak fra Avinors side for å øke flytrafikken samlet sett eller på enkelte flyplasser?

– Når det gjelder tiltak for å øke flytrafikken så jobber Avinor for at flyselskapene skal velge våre lufthavner når de etablerer nye ruter, og for at flyselskapene skal ha fullest mulige fly på de rutene som er etablert. Dette er et arbeid som vi har drevet i mange år, i tråd med den oppgaven vi har, å drive og utvikle et luftfartssystem for hele landet, svarer Prestaasen.

I begynnelsen av desember mottok samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) utredningen til et regjeringsoppnevnt utvalg som har vurdert hvilke konsekvenser globaliseringen av luftfarten har for blant annet flysikkerheten og miljøet.

Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet har merket seg at utvalget mener at «virkemidler som påvirker omfanget av flyreiser bør vurderes.» CO2-merking av flyreiser er ett av tiltakene som nevnes i den sammenheng.

Les også: Stortinget flyr mer og mer

– Kapasitetsgrensen

Om en mulig tredje rullebane ved Oslo lufthavn skriver utvalget at «en utbygging bør først skje når kapasitetsgrensen ved dagens lufthavn blir nådd, samtidig som alle aktører står overfor priser som reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene ved flytrafikken, inklusive miljøkostnader.»

Avinors planer om en slik rullebane er mildt sagt omstridte, og alt fra Norges Bondelag og  Norsk forening mot støy, til Besteforeldrenes klimaaksjon og Greenpeace har protestert mot dem

Schlaupitz håper nå at regjeringen merker seg hva som går fram av den nye utredningen om en tredje rullebane ved Gardermoen, også i lys av den flerårige nedgangen i antallet avganger og landinger ved Avinors flyplasser, som Dagsavisen nå kan fortelle om.

– Dette er godt nytt for dem som ønsker at luftfarten skal forholde seg til klimaet, sier Schlaupitz.

– Jeg er ganske sikker på at det å investere milliarder i en tredje rullebane ved Gardermoen vil være en stor feil. Dette kan fort bli en feilinvestering av dimensjoner.