Råde

Forventer flere nye ukrainske soldater til Norge i tiden fremover

Før de sendes til behandling kan enkelte soldater havne på Nasjonalt ankomstsenter i Råde, sammen med øvrige asylsøkere, ifølge politiet.

På søndag ankom de første sårede, ukrainske soldatene norsk jord for å få behandling for sine skader. Norge er nemlig ett av åtte land som evakuerer sårede ukrainske soldater gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), for å blant annet avlaste det ukrainske helsevesenet.

– Norske myndigheter anser bidrag gjennom denne ordningen som en viktig måte å avhjelpe situasjon i Ukraina. Det vil også være et tydelig signal om at Norge fortsetter å ta ansvar i den internasjonale byrdefordelingen, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i forbindelse med at de første soldatene landet på Gardermoen i helgen.

Norge har vedtatt å ta imot 550 pasienter fra Ukraina. På søndag kom tre sårede soldater, men politiet forventer at det snart vil komme flere.

– Av politioperative hensyn kan vi ikke si noe om når neste gruppe ankommer, men i tiden fremover er det forventet flere overføringer av denne gruppen, sier Janne Randi Austnes, seksjonsleder ved Politiets utlendingsenhet (PU), til Dagsavisen.

Må registreres ved ankomst

Det er PU som er ansvarlig for registrering av soldatene i Norge. Foruten evakuering og medisinsk behandling, får de også asyl i Norge. UDI opplyser at de vil få den samme kollektive beskyttelsen som øvrige ukrainske statsborgere.

Ifølge PU kan de sårede ukrainske soldatene ende opp med å bli fraktet til Råde før de sendes til sykehus eller andre behandlingssteder.

– Ukrainske, skadde soldater blir registrert ved ankomst Norge, enten ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde eller ved Gardermoen registreringssenter, så sant helsetilstanden tillater det, sier Austnes.

Etter det Dagsavisen erfarer ble ingen i den første gruppen med soldater sendt til Nasjonalt ankomstsenter for registrering.

De fleste asylsøkerne i Norge, inkludert ukrainske flyktninger, blir sendt til Nasjonalt ankomstsenter i Råde for registrering (bildet). Forrige måned ble også Gardermoen registreringssenter tatt i bruk som en midlertidig løsning. Dette senteret registrerer kun ukrainske asylsøkere som omfattes av den midlertidige ordningen om kollektiv beskyttelse.

Bekymret for sikkerheten til pasientene

Sykehuset Østfold, som i dag har helsepersonell utstasjonert på Nasjonalt ankomstsenter og holder til en kort kjøretur unna, kan ikke svare på om de bistår i arbeidet med de sårede soldatene. De viser i stedet til Helsedirektoratet, som forklarer at de ikke vil kommentere hvilke helseinstitusjoner som behandler ukrainere, inkludert sårede soldater, av hensyn til pasientenes sikkerhet.

– Mange helseforetak har allerede mottatt pasienter, men av hensyn til pasientvern ønsker ikke Helsedirektoratet å opplyse om hvilke helseforetak som har mottatt ukrainske pasienter, sier Steinar Olsen, beredskapsdirektør i Helsedirektoratet.

Det har blitt etablert et senter ved Oslo universitetssykehus som koordinerer det helsefaglige arbeidet rettet mot de ukrainske soldatene, slik de også har gjort med øvrige ukrainske flyktninger som har hatt behov for helsehjelp etter ankomst til Norge.

– Oppgavene til senteret består av medisinsk vurdering av de konkrete forespørslene, fordeling av pasienter i Norge basert på sykehusenes kapasitet og behandlingstilbud. Videre er senteret sentralt i planleggingen av transporten mellom avsenderland og endelig destinasjon i Norge, forklarer Olsen.

Ifølge Anders Bayer, pressevakt ved Oslo universitetssykehus, har ikke mottaket av ukrainske pasienter hatt noen nevneverdig innvirkning på kapasiteten til det nasjonale helsevesenet så langt.

– Det ligger i vår jobb å ha en dialog om kapasitet med behandlingsteder. Vi prøver å rute pasientene til et mest mulig fornuftig sykehus, basert på deres medisinske tilstand og hvor i landet det er kompetanse og kapasitet til å ta dem imot, sier han.

Får nye ukrainske flyktninger daglig

Antall nye asylsøkere fra Ukraina har gått betydelig ned, sammenlignet med de to første månedene etter den russiske invasjonen. Mens det i mars og april kom henholdsvis 7.922 og 7.386 ukrainske asylsøkere, kom det 2.307 i mai, ifølge UDI.

Totalt har det nå blitt registrert over 18.500 ukrainske asylsøkere i Norge i år. Av disse er over en tredjedel barn.

Knut Jostein Berglyd, seniorrådgiver i UDI og direktoratets stedlige representant på Nasjonal ankomstsenter, forteller at de har et belegg på rundt 450 til 550 personer om dagen.

– Det kommer nye folk hver dag. Ankomsttallet er stabilt nå. Fremdeles er rundt 90 prosent ukrainere, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen