Råde

Setter opp brakker for asylsøkere for å forhindre smitteutbrudd

Asylsøkere som kommer til Nasjonalt ankomstsenter må nå gjennomføre innreisekarantene i brakker utenfor senteret.

Brakkene vil ha inntil 3-4 sengeplasser, noe som betyr at små familier kan bo sammen.

Inntil i høst hadde det kun blitt registrert fem smittetilfeller blant asylsøkere på det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Så, i slutten av september, fikk de det verste smitteutbruddet så langt under pandemien. Totalt 33 asylsøkere ble smittet, hvorav én ble innlagt på sykehus.

For å forhindre at noe lignende skal skje igjen, innføres det nå en rekke sikkerhetstiltak på senteret. Ett av dem er å opprette brakkerigger for avvikling av innreisekarantene.

– UDI må planlegge for å ha innreisekarantene i egnede boenheter i inntil to år fremover, basert på de helsefaglige rådene vi har mottatt, sier Vivian Ellingsen Gotaas, seksjonsleder i Ankomst og transittenheten i Utlendingsdirektoratet.

Endringene kommer på bakgrunn av nye, lokale smittevernkrav fra Råde kommune. Tidligere har asylsøkere gjennomført en karantene i en egen sone inne på senteret, i påvente av en negativ PCR-test.

Råde 20210303. 
Nasjonalt Ankomstsenter i Råde. Senteret åpnet 16 oktober 2015 på oppdrag fra UDI i forbindelse med flyktningstrømmen til landet.

Skal prøve å forhindre forsinkelser

Brakkene vil ha innlagt vann, strøm og kloakk. De inneholder et lite kjøkkenområde og inntil 3–4 sengeplasser, avhengig av om det er én enkelt asylsøker eller en mindre familie som skal bo der.

Asylsøkerne vil bo i disse brakkene i minst tre dager. Etter dette kan de ta en PCR-test. Når den er negativ, kan de flytte inn i selve ankomstsenteret.

– For UDI er det viktig at innreisekarantene kan gjennomføres ved ankomstsenteret, så langt det er mulig. På den måten kan vi legge til rette for at UDI og øvrige aktører kan utføre sine oppgaver i ankomstsenteret mest mulig likt som i en normalsituasjon, sier Gotaas.

UDI har som mål at brakkeoppholdet ikke skal føre til noen store forsinkelser i selve asylprosessen.

Innreisekarantenen gjelder alle som har vært i røde land. I praksis betyr det samtlige asylsøkere, i hvert fall slik situasjonen er nå. Per tirsdag denne uka var det 65 beboere på ankomstsenteret. Samtlige hadde testet negativt på covid-19.

Brakkene har innlagt bad.

Opptil 30 brakker

Så langt har det allerede blitt satt opp ni brakker på tomta til ankomstsenteret, som ligger rett ved siden av E6.

Ifølge Gotaas har disse en samlet leiepris på 28 000 kroner per måned (eks. mva.).

Til sammen planlegges det å installere opptil 30 brakker. Dette vil ifølge UDI være tilstrekkelig til å håndtere innreisekarantene ut fra nivået på asylankomster som de forventer i 2022.

Fra før har ankomstsenteret allerede sju isolasjonsbrakker, som inntil nå har blitt benyttet når personer har testet positivt eller har ankommet senteret med symptomer på covid-19. De brakkene skal beholdes inntil videre.

– I en situasjon der resten av samfunnet har åpnet opp, står nyankomne asylsøkere igjen som en gruppe som er spesielt sårbar for smitte. Det er fremdeles ikke vanlig at asylsøkere kan dokumentere å ha tatt koronavaksine, eller å ha gjennomgått covid-19. Det betyr at det er viktig å fortsette arbeidet med smittevern både for å forebygge importsmitte, og for å beskytte asylsøkerne som bor i senteret, skriver UDI i en pressemelding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen