Moss

Drapsdømt mann i 80-årene får behandlet saken i lagmannsretten

Mannen i 80-årene som er dømt for 13 og et halvt års fengsel for et brutalt drap på kona i Moss i fjor sommer, får anke saken til lagmannsretten.

Av: Anders Christensen

– Vi anket avgjørelsen både når det gjaldt skyldspørsmålet og selve straffutmålingen. Det er skyldspørsmålet som nå er inntatt av lagmannsretten og dermed er straffen satt i bero som det heter, sier mannens forsvarer, advokat Sille M. Heidar, til Moss Avis.

Mannen ble i juli dømt til 13 og et halvt års fengsel i Søndre Østfold tingrett for å ha drept sin 73 år gamle kone i ekteparets bolig i Moss 18. august i fjor. Kvinnen døde av omfattende skader hun ble påført med kniv og kjøttøks.

Mannen har hele tiden forklart at han ikke husker noe fra drapstidspunktet, men sakkyndige har slått fast at han ikke var psykotisk eller på andre måter kan vurderes som utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Ankesaken går i Borgarting lagmannsrett over fire rettsdager mellom 10. og 14. januar neste år.