Moss

Fagforbundet om Arbeiderpartiets tillitsreform: – Må være villig til å gi litt slipp på makta

Stortingsrepresentant Masurd Gharakhani (Ap) møtte Fagforbundet Moss og Våler til en samtale om hva en mulig ny tillitsreform må inneholde.

Grete Olsen, Marianne Mothes og Hilde Torgersen fra Fagforbundet Moss sammen med stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap)

– Medbestemmelse, faste stillinger, slutt på idiotisk målstyring.

Slik oppsummerte stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) partiets ønskede tillitsreform da han torsdag møtte hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Moss og Våler.

Bakgrunnen for besøket var for å få innspill til hva som trengs dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakt etter stortingsvalget, og tillitsreformen skal rulles ut.

Heltidsstillinger har vi jobba med i kommunal sektor så lenge jeg kan huske, men vi klarer det ikke.

—  Hilde Torgersen, leder Fagforbundet Moss og Våler

– Jeg er jo opptatt av at vi skal ha en sterk og velfungerende offentlig sektor, og da er det viktig å lytte til dem som jobber ute på gulvet. Som helsepersonell, de som jobber i oppvekstsektoren, alle de som har holdt hjulene i gang i velferdsstaten Norge. Vi vil sørge for at hvis det blir et regjeringsskifte nå, så skal de få en bedre hverdag. Det skal vi i Arbeiderparti være garantister for, sier Gharahkhani.

Medbestemmelse i flere ledd

Hilde Torgersen, Grete Olsen og Marianne Mothes, alle i ledelsen i Fagforbundet Moss og Våler, fikk si hva de mente trengs for å styrke ansattes rettigheter i årene fremover. I Moss spesielt, men også ellers i landet.

Helt spesifikt nevnte de faste stillinger, men også viktigheten av medbestemmelse og tillit til ansatte og innbyggere.

– Det er ikke noe vi er mer glad for enn at dette blir satt på kartet, og at Arbeiderpartiet er så realistiske at de ser at det må følge penger med. Heltidsstillinger har vi jobba med i kommunal sektor så lenge jeg kan huske, men vi klarer det ikke. Og hver gang vi skal spare noe, så er det stillinger det går på, sier Fagforbundsleder Hilde Torgersen oppgitt.

Oppgavene går nedover, men kontrollfrikene sitter på toppen

—  Hilde Torgersen, leder Fagforbundet Moss og Våler

Til stede på møtet var også Arbeiderpartiets gruppeleder i Moss, Shakeel Rehman, og partiets førstekandidat fra Østfold, Jon-Ivar Nygård. Sistnevnte fulgte opp Torgersens hjertesukk med å spørre hvordan de tenker en tillitsreform må starte.

Masud Gharahkhani, Jon-Ivar Nygård, Shakeel Rehman, Marianne Mothes, Grete Olsen og Hilde Torgersem

For Torgersen var svaret klart. Medbestemmelse må inn i flere ledd.

– Man begynner på toppen. Man må være villig til å gi litt slipp på makta. Lage et delegeringsreglement, plassere oppgavene på rett plass. Vi er feil organisert, og vi er for byråkratiske. Det er for topptungt. Vi skrev i høringa vår til nye Moss kommune, at det er fem ledere og så maurene som flyr beina av seg. Oppgavene går nedover, men kontrollfrikene sitter på toppen, sier Torgersen.

Rapportering uten kvalitet

Masud Gharahkhani var fornøyd med utbyttet fra møtet.

– I alle sektorer går det en rød tråd. Det handler om medbestemmelse. Hvorfor blir det mer og mer rapportering som ikke sier noe om kvaliteten? Hvorfor er det ikke hele, faste stillinger?

– Hva tar du med deg videre fra dette møtet?

– Viktigheten av medbestemmelse. At de som jobber direkte med innbyggerne må også være med å bestemme utviklingen av tjenestetilbudet. Det handler om hele og faste stillinger som igjen handler om trygghet for den enkelte, men vi vet også at hele og faste stillinger fører til bedre kvalitet for velferdstilbudet. Og ikke minst diskusjonen vi har hatt om at det må bli slutt på idiotisk målstyring som båndlegger tid, når det gjelder rapportering og skjemavelde.