Moss

«Debatt og fritt skolevalg»

Grunnløse bemerkninger ment for å så tvil om partiers, representanters eller administrasjonens redelige hensikter i behandling av saker, synes jeg vi bør holde oss for gode til.

«Innføring av fritt skolevalg er altså ikke svaret på det foreldrene i Kurefjordveien etterspør, nemlig en revisjon av de gamle skolegrensene i Rygge.», skriver Ann May Noomi Martinsen, Rødt Moss.

Ann May Noomi Martinsen
Kommunestyrerepresentant Rødt Moss 

Kommunestyrerepresentant Ole Martin Johansen, bruker familiene langs Kurefjordveien for å fronte egen sak i Moss Avis. Frps ønske om en omkamp vedrørende nærskoleprinsippet kommer mildt sagt tydelig frem. At det er store meningsforskjeller mellom den politiske høyre- og venstresiden når det gjelder dette er ingen hemmelighet, og temaet er sikkert ikke debattert for siste gang.

Derimot håper jeg at det er siste gang vi må forholde oss til den sjargongen som representant Johansen bruker i denne saken. Grunnløse bemerkninger ment for å så tvil om partiers, representanters eller administrasjonens redelige hensikter i behandling av saker, synes jeg vi bør holde oss for gode til.

Om vi i tillegg unngår å kalle hverandre ting som «maktkåte», og holder oss til å diskutere meningsforskjeller, så kan vi få en god og produktiv debatt fremover.

Les også: Norges beste brytere var fra Moss (+) 

Frp fremmet ganske riktig et tilleggsforslag til forskriften når denne var oppe til behandling i kommunestyret i fjor, hvor de ønsket å legge til et punkt om at barn eller foresattes ønske om skolebytte skal vektlegges.

Vi mener at de punktene som ligger i forskriften er gode, og at de dekker det meste av eventuelle individuelle årsaker som kan dukke opp i en søknad om skolebytte. Et eget punkt om søkerens ønske blir derfor overflødig, om ikke tanken var at et ønske alene skulle være nok til å innvilge en søknad. Noe som i realiteten ville vært å gå bort fra nærskoleprinsippet, og over til et såkalt fritt skolevalg.

Våre grunner til å verne om nærskoleprinsippet kommer verken av «maktkåthet», eller noe ønske om å detaljstyre menneskers liv. Det er beklagelig at representant Johansen ikke har forstått det, etter høstens grundige debatt om temaet. Vi ønsker derimot å stadfeste barns rett til en plass på sin nærmeste skole.

Debatt: «Blir du hørt?»

Kort skolevei, mulighet til å gå eller sykle, søsken og venner fra nabolaget på samme skole er noe av det vi anser som viktige verdier å verne om. Ved et såkalt fritt skolevalg kan man ikke garantere alle en plass på sin nærmeste skole. Det vil heller ikke gi stabilitet og forutsigbarhet for skolene, med hensyn til antallet elever fra år til år.

Innføring av fritt skolevalg er altså ikke svaret på det foreldrene i Kurefjordveien etterspør, nemlig en revisjon av de gamle skolegrensene i Rygge. En slik revisjon er allerede på trappene, og i mellomtiden har foreldrene god mulighet til å søke på individuelt grunnlag.

Vi håper og tror at det løser seg for de involverte.