Moss

Godtar ikke kuttene i helsesektoren

Alle kuttforslag som ble presentert for et par uker siden, ligger fortsatt inne i økonomiplanen til Moss kommune. Det betyr at lavterskeltilbud som Fontenehuset fortsatt er foreslått sløyfet i 2021-budsjettet. Rødts Eirik Tveiten ga klar beskjed om at betydelige kutt i helsesektoren ikke er aktuelt.

Kommunedirektør Hans Reidar Ness la fram budsjettforslaget fredag.

Det er slett ikke sikkert at kommunedirektørens kuttforslag blir vedtatt. Det er politikerne som skal vedta budsjettet, og både Shakeel Rehman (Ap), Eirik Tveiten (Rødt) og Michael Torp (Frp) ga klart uttrykk for at de svakeste gruppene i samfunnet skal skjermes. Hvordan dette skal gjøres, er fortsatt uklart. Men Eirik Tveiten har lenge vært klar på at han ønsker en promille i økt eiendomsskatt, slik at at kommunen kan sikres en merinntekt på omkring 60 millioner kroner. Flere av partiene i kommunestyret har jobbet hardt for å få etablert Fontenehuset, og det er vanskelig for disse partiene å gå tilbake på denne støtten. For Fontenehuset har så langt vært en suksess.

LES OGSÅ: – De dårligst stilte kan ikke redde kommunens økonomi

Ikke foreslått

Da kommunedirektør Hans Reidar Ness la fram sin redegjørelse, ga han klar beskjed om at han ikke ville foreslå økt e-skatt. Begrunnelsen var at kommunen har penger i disposisjonsfond, og at det er mulig å hente ut dekning av underskuddet fra fond. Totalt er underskuddet på 200 millioner kroner. Kommunedirektørens forutsetning er at politikerne går med på å kutte 150 millioner i driftskostnader.

Korona

Kommunedirektør Ness viste til at det er stor usikkerhet knyttet til de statlige tilskuddene som følge av koronapandemien. I sin redegjørelse sa han at den siste "koronapakka" fra regjeringen sannsynigvis vil gi Moss kommune omkring 40-45 milioner i koronastøtte. Men nøyaktig beløp vil ikke være klart før i slutten av november.

Harde politiske tak

Det er duket for harde politiske dragkamper, både innen posisjonen i Moss, og også mellom posisjonen og opposisjonen.

- Vi kommer ikke til å godta at de svakeste gruppene i lokalsamfunnet rammes, sier Michael Torp.

Eirik Tveiten ga klar beskjed om at det overhodet ikke ville bli akuelt å godta kutt på 34 millioner i helsesektoren.

Selv om det ikke var lagt opp til en politisk debatt etter kommunedirektørens foredrag, ble det umiddelbart klart at det er store politiske spenninger når budsjettet kommer opp til behandling i kommunestyret 17. desember.

SE OVERSIKT: Dette vil kommunen kutte frem mot 2024 (+)