Moss

Ny kommandant i kampen mot korona i Moss

Karianne Jenseg Bergman går fra å være kommuneoverlege i hjembyen Sarpsborg, til samme stilling i Moss.

Hvem: Karianne Jenseg Bergman

Hva: Ny kommuneoverlege i Moss

Hvorfor: Bergman overtar stillingen etter Hans Morten Sundt

Er du østfolding?

– Ja, jeg er født, oppvokst og bosatt i Sarpsborg og vil for alltid kalle meg østfolding.

Hva fikk deg til å studere medisin?

– Det var ønsket om å jobbe med mennesker og et godt råd fra pappa. I tillegg var min daværende kjæreste fast bestemt på å studere medisin, og jeg tenkte at det kunne være passende også for meg.

Du har jobbet i Sarpsborg en årrekke år nå. Hva tror du kommer til å bli annerledes i Moss?

– Sannsynligvis mye. Alle kommuner er forskjellige, selv om de stort sett har de samme oppgavene som skal løses. Det vil være ulike måter å løse oppgavene på, og også kommuneoverlegerollen varierer fra kommune til kommune.

Hva mener du er de viktigste kvalitetene til en kommuneoverlege?

– Samarbeidsevne, formidlingsevne, kunnskapstørst og lærevillighet.

Hvordan har det vært å være kommuneoverlege under koronakrisen?

– Det har vært og er fremdeles hektisk og utfordrende, men også svært meningsfylt. Det er et stort informasjons- og rådgivningsbehov og jeg bruker mye tid på å holde meg oppdatert på alle endringer som skjer. Jeg har samhandlet med utrolig mange mennesker om ulike problemstillinger knyttet til krisen. Det er veldig inspirerende å jobbe så mye tverrfaglig som vi gjør nå.

Det må ha vært noen stressende måneder?

– Ja, det har vært – og er – stressende og ekstremt hektisk til tider.

Moss opplevde ett smitteutbrudd kort tid siden – er du redd for nok et utbrudd?

– Vi forventer at nye utbrudd vil forekomme fremover. Det kan skje i Moss eller en annen kommune. Utbrudd er utfordrende og kan få store konsekvenser. Det er viktig å raskt sette inn nødvendige tiltak for å få kontroll. Kommunene jobber hele tiden for å unngå utbrudd, men også med beredskap for å takle eventuelle utbrudd. Jeg vet at Moss har fått viktige erfaringer fra forrige utbrudd som de også har delt med andre kommuner. Disse erfaringene vil være viktige i håndteringen av eventuelt nye utbrudd.

Fra et profesjonelt perspektiv, hvordan mener du at Norges befolkning har respondert til koronakrisen?

– Jeg synes befolkningen som helhet har gjort en formidabel innsats for å følge opp anbefalinger, råd og forskrifter. Pandemien har kostet mange veldig mye. Noen har mistet sine kjære, andre har fått egen helse redusert, mange er ensomme, mange har mistet jobben og fått dårligere økonomi. Og alle har vi opplevd endringer og begrensninger i det livet vi er vant til å leve.

– Det er utrolig mange som har bidratt på ulike måter for å begrense pandemiens konsekvenser i Norge. Det er ikke uten grunn at Norge i dag har så lite smitte som vi har. Så er det alltid noen som av ulike grunner ikke følger opp, men mitt inntrykk er at de aller fleste bidrar så godt de kan.

Verdens land har respondert på forskjellige måter – mener du at eksempelvis Norge og Danmark har håndtert koronakrisen på en god måte sammenlignet med Sverige?

– I en slik situasjon med mye usikkerhet og lite kjent kunnskap, er det helt naturlig at land velger ulike måter å håndtere krisen på. Landene har gjort vurderinger og satt i verk tiltak utifra hva de mener er best for sitt land, utifra egen organisering og situasjon, og det skal vi ha respekt for. Vi har ikke en fasit på hvordan dette ender ennå, men mitt inntrykk er at nasjonale og lokale myndigheter i Norge har håndtert dette på en veldig god måte.

Bent Høie uttalte noen dager siden at en vaksine kan tidligst komme på nyåret. Er du positiv til at dette kan skje?

– Jeg håper han har rett og at en vaksine kan være tilgjengelig for de første gruppene allerede på nyåret, men frykter nok at det kan ta lengre tid.

Hvordan tror du resten av 2020 kommer til å se ut for Norges befolkning?

– Jeg tror det vil være ganske likt som nå. Vi må fortsette å holde avstand, bli hjemme og teste oss hvis vi blir syke, vaske hender og begrense antall kontakter vi har. Vi må forvente lokale utbrudd som medfører behov for strengere tiltak i perioder, men jeg tror vi vil unngå en nasjonal oppblomstring.

Hvordan ser en vanlig dag på jobben ut for deg?

– De siste månedene har det ikke vært noen vanlige dager. Arbeidsdagene nå består så å si kun av arbeid med koronapandemien. Jeg jobber mye med rådgivning til blant annet privatpersoner, næringsliv, kommunale virksomheter og kommunens ledelse. Jeg er også i hyppig samarbeid med sykehus, andre kommuner og nasjonale myndigheter. Oppdateringer av rutiner/prosedyrer, opplæring og smitteoppsporing er også viktige oppgaver.

Har det blitt noe ferie på deg i år?

– Ja, jeg har vært på et par turer i Norge med familien, og brukt en del av ferien her hjemme i gamle Østfold.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må nok være noen av bøkene jeg leste om og om igjen som barn og ungdom. Jeg kan trekke frem "Den hemmelige hagen" av Frances Hodgson Burnett og "Maya" av Jostein Gaarder.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min; mannen min og de to flotte jentene våre.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da leser jeg eller ser på serier hele natten. Det skjer svært sjeldent nå om dagen.

Er det noe du angrer på?

– Det er selvfølgelig ting jeg skulle ønske jeg hadde taklet eller gjort på en annen måte, men jeg prøver å unngå å plage meg for mye med å angre i ettertid. Det som er gjort, er gjort, så får en heller si unnskyld hvis det er behov for det og lære av erfaringen slik at en stadig blir litt klokere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være Björn, mannen min.

Nyeste fra Dagsavisen.no: