Moss

Mener NOAH jukset med ulvetall

Norges Bondelag mener dyrevernorganisasjonen NOAH driver propaganda på feil grunnlag ved å hevde at 75 prosent av ulvene i Norge skal skytes. - Det er feil, sier rovdyransvarlig og sentralstyremedlem Einar Frogner i Bondelaget.

Av Paul Norberg

Han sier at NOAH bruker tallene på ulvestammen svært kreativt, og mener at det fører til at debatten om ulv i Norge blir lite konstruktiv. Det var i appellen fra leder Siri Martinsen i NOAH under aksjonen ved Hotell Jeløy Radio mandag at hun sa at 75 prosent av ulvestammen i Norge skal skytes. Dette ble også referert i Dagsavisens artikkel om ulvedemonstrasjonen.

- Dette tallet er feil. Rovdata har så langt registrert 88-92 ulver innenfor landets grenser. Når 42 ulv skal skytes, så utgjør det rundt 45-50 prosent av stammen, sier Einar Frogner.

Ulven bryr seg ikke om grensene

Rovdata oppgir at det er 11-13 ulvekull fordelt på helnorske revir og grenserevir mot Sverige. På sine nettsider forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata at 55-57 ulver, av den totale stammen på 88-92, ser ut til å ha helnorsk tilhold. 23-24 ulver har uavklart grensestatus. Kindberg opplyser om at det kun er registrert ulv i fylker med ulvesone.

- Dommen fra Oslo tingrett 5. januar slo fast at ulvejakten som er satt i gang, skal få fortsette. I denne dommen ble ulvestammen omtalt som sør-skandinavisk; ikke norsk eller svensk. Ulvene bryr seg fint lite om grensene mellom de to land, og tellingen fra Rovdata viser at det 88-92 ulv som vandrer i Norge. Når statistikken for hele 2017 blir kvalitetssikret, er det sannsynlig at tallet blir ytterligere oppjustert, sier Frogner.

Helnorsk tilhold

- Vi er klar over tallene fra Rovdata, og ser at det er mulig å beregne prosentandelen på to måter. Vi har forholdt oss til at det er beregnet at 55-57 ulv har helnorsk tilhold. Da blir det 75 prosent som skal utryddes. Men uansett beregningsmetode, så er det lagt opp til at 42 ulver skal skytes i Norge. Og det virker som en panikkartet nedslakting av en kritisk truet dyreart. Det er det viktigste i denne saken, mener leder Siri Martinsen i NOAH.

Hun er for øvrig svært fornøyd med aksjonen ved Hotell Jeløy Radio.

- Det var viktig at vi fikk uttrykt vår mening om regjeringens rovdyrpolitikk, og det var tydelig at regjeringsforhandlerne så alvoret i saken, mener Martinsen.