Moss

Varmestua sørger for rene sprøyter

– Vi har delt ut rene sprøyter til narkomane i Moss i en årrekke. Det minsker faren for smitte og farlige sykdommer blant de sprøytenarkomane, sier daglig leder Arild Nilsen i Varmestua.

Av Paul Norberg

Det var en artikkel i Dagsavisen 28. desember som slo fast at en landsomfattende undersøkelse viste at 19 kommuner med mer enn 20.000 innbyggere ikke deler ut rent brukerutstyr til rusmisbrukere. Moss ble nevnt som en av kommunene, og i undersøkelsen kommer det også fram at det er registrert 23 sprøytenarkomane i Moss.

Smittevernkontoret

– Denne undersøkelsen fanger nok ikke helt opp den riktige situasjonen i Moss, sier Arild Nilsen, og fortsetter:
– Vi samarbeider tett med Smittevernkontoret i Moss. Dette er det samme som det gamle Helsekontoret, eller Helsestasjonen, og det er kommunalt drevet. Når Moss omtales som en av byene hvor rusmisbrukerne ikke har noe sted å henvende seg for å få tak i rent brukerutstyr, så er ikke det korrekt. Rusmiljøet i Moss er godt kjent med Varmestua, og vet også at vi tilbyr rene sprøyter.
Rent formelt er det ikke Moss kommune som sørger for at de narkomane får rene sprøyter. Men vi får brukerutstyret fra Smittevernkontoret. Dermed er det jo Moss kommune som finansierer ordningen. De rusavhengige kommer til Varmestua. Vi loggfører hvem som kommer og når de får sin sprøyte. Sprøytene oppbevares trygt og sikkert. Vi samarbeider også med Movar, som henter de brukte sprøytene. Mange av våre brukere sier at vi har reddet deres liv, og  siden vi også driver med forebygging og tar imot rusmisbrukerne med respekt, er det mange som har greid å komme seg ut av rusmisbruket. Vi får gode skussmål fra både helseetat og fra politiet, sier Arild Nilsen.

Hepatitt C

Hvis de narkomane ikke greier å skaffe seg rene sprøyter, så utsettes de for smittefare. Først og fremst fra hepatitt C, en virussykdom som fører til en kronisk sykdomsforløp for 70–80 prosent av dem som blir smittet.
– Helsestatistikkene viser en nedgang i alvorlige sykdommer for sprøytenarkomane i Moss. Det er nærliggende å regne med at tilgangen til rene sprøyter fra Varmestua har bidratt til denne utviklingen, sier Nilsen.

– Ikke behov

Avdelingsleder for psykisk helse og rus i Moss kommune,  Gro Helen Øiestad Nordberg, bekrefter at det ikke deles ut rene sprøyter direkte fra Moss kommune.
– Dette er et tema som ikke er blitt diskutert, og det skyldes nok at det ikke er behov for et slikt direkte tilbud. Varmestua dekker nok det behovet som er i Moss.
– Hvordan er situasjonen i Moss når det gjelder rusmisbrukere?
– Det er en tendens til at dårlig psykisk helse og tradisjonell rusmisbruk henger mer og mer sammen. Det fører til et blandingsmisbruk, noe som også fordrer en mer kompleks behandlingsform. Men antall misbrukere er ganske stabilt, sier Gro Helen Øiestad Nordberg.

Mer fra Dagsavisen