Moss

Viken blir en realitet

Ole-André Myhrvold (Sp) langer ut mot Krf som tirsdag bestemte at de ikke går imot regionreformen. Det betyr at Østfold fylke opphører fra og med 2020. - Østfold blir den store taperen igjen, tordner Myhrvold.

Bilde 1 av 2

Kristelig Folkeparti satt med nøkkelen til en eventuell vending av regionreformen, som blant annet slår sammen Østfold, Buskerud og Akershus til ett fylke. Både Østfold og Buskerud Krf har forsøkt å få stortingsgruppen sin til å stemme for opposisjonens forslag om enten oppheve eller å dele regionen i Østre og Vestre Viken, men nå går de altså med det opprinnelige vedtaket. Det bekrefter KrFs kommunalpolitiske talsperson, Torhild Brandsdal. Det betyr at Østfold opphører fra 2020 og blir innlemmet i Viken.

- Jeg synes det er veldig skuffende at et parti som ikke er representert i hverken Buskerud, Akershus eller Østfold skal være med på å bestemme dette, sier Senterpartiets stortingsrepresentant i Østfold, Ole-André Myhrvold.

- Østfold Krf prøvde jo å gå for en deling av Viken?

- Ja, det har de rett og slett mislykkes med. Vi snakker om vestlandspartiet Krf. De har kun representanter fra sør og vest og er kun med på å lage kaos på Østlandet.

- Et lite håp

Bakgrunnen for sammenslåingen er blant annet at flere statlige oppgaver skal legges til fylkesnivå. Kristelig Folkeparti ønsker å se an hvilke oppgaver som blir tillagt den nye regionen før de tar et endelig standpunkt. Dette provoserer Myhrvold.

- I disse dager er det jo så populært med midlertidig stans. De nye oppgavene til Viken er ikke definert. Det har vært gjennomført forsøk på å flytte statlige oppgaver til fylkene to ganger tidligere, uten at man har lykkes med det. Krf sier altså at de vil avvente inntil de vet hva disse oppgavene er, men fusjonsprosessene fortsetter med full styrke. Hvis vi kommer på vårparten og oppgavene fremlegges og Krf faktisk snur, så har vi kastet bort massevis av tid og ressurser. Derfor bør Krf gå inn for en midlertidig stans, fortsetter Myhrvold, som sier at fremleggelsen av regionens oppgaver er det siste håpet for å få opphevet regionreformen.

Frykter kompetansedrenering

Myhrvold er også bekymret for hva regionreformen vil gjøre med Østfold som kompetansefylke.

- Vi kommer til å få en utdrenering av kompetansearbeidere fra Østfold og hva sitter vi igjen med da? Jo, at Østfold har tapt nok en gang, på tross av at vi er det fylket som er lavest besatt med statlige og offentlige arbeidsplasser, fortsetter Myhrvold.

- Så kan man jo fra et innbyggerperspektiv spørre seg om det blir enklere eller vanskeligere å slåss om fylkesmidler vi allerede går glipp av når vi må slåss med de andre i Viken også.

Han frykter også for at spesiallinjer i den videregående skolen vil bli sentralisert og forsvinne.

- Da må flere unge flytte på hybel. Jeg har fortsatt til gode å snakke med noen som forsvarer region Viken, inkludert flere i Krf. Derfor har jeg prøvd å appellere til den sunne forsnuft, og si at det er lov å snu i tiden når man ser at ting har gått uheldig for seg i forhold til hva som opprinnelig var meningen.

Tage er storfornøyd

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) la fort ut en melding på Facebook om at Krfs standpunkt var gledelig.

- Hovedgevinsten med Viken er at man får en slankere politisk administrasjon og struktur, og disse sparte pengene kan igjen brukes til bedre tjenester til innbyggerne, sier han. Han tror ikke at mannen i gata vil merke stor forskjell etter sammenslåingen.

- Så må vi huske at Østfold kommer veldig godt ut av sammenslåingen. Vi får en del av administasjonen hit, i tillegg til at Fylkesmannen skal ligge i Moss. Så blir det selvfølgelig en disksjon om hva som skal lokaliseres hvor, men den fordelingen kommer man til senere.

Han tror fylketingsvalget i 2019 blir interessant.

- Da skal vi velge de nye representantene til Viken. Da er jeg helt sikker på at partiene også kommer til å være opptatt av å sikre en bredest mulig representasjon, sier Pettersen.

Det har ikke lykkes Dagsavisen å få tak i Olav Moe i Østfold Krf.