Moss

– Vet lite om radikalisering

Tilbudet om å få mer kunnskap om kompliserte temaer som ekstremisme blir godt mottatt av elevene.

Av: Kenneth Stensrud

I hvert fall de fire førsteklassingene på Kirkeparken VGS som vi snakket i går. De tror ikke radikalisering eller marginalisering er et stort problem på skolen, men er likevel glade for at kommunen ønsker å skape mer bevissthet rundt temaene.

På skolen

– Jeg tror ikke det er mange som kan mye om IS her, og hva som motiverer folk til å støtte dem, sier Sigrid Andrea Fløgstad.
– Jeg synes vi bør lære mer om det på skolen, mener Julie Sjong Grinaker.
I første omgang er det nye undervisningsopplegget ment å innføres i grunnskolen.

Tidlig ute

Tidligere denne uka skrev MD at ordfører Tage Pettersen mener skolen er en svært viktig arena når det gjelder forebygging av radikalisering. Kommunen ønsker nå å innføre et program som skal ta opp temaer som radikalisering og voldelig ekstremisme i undervisningen. Dette ønsker man å innføre allerede fra høsten 2015.
Saken ligger nå hos kommunens SLT-koordinator Tane Westvik. Hun jobber med lokale krimforebyggende tiltak, sammen med blant annet politiet.
Allerede i mai 2014 ble det holdt et møte om radikalisering på Kirkeparken VGS, hvor IS-tilknyttede Kim André Ryding var elev. Det var et av de første møtene av sitt slag i Norge.
– Det var på bakgrunn av en bekymring i politirådet om antall Syria-farere fra Østfold, forteller Westvik.

Kan gjøre elever tryggere

Øyvind Nilsen, PST-sjef i Østfold, er fornøyd med at Moss kommune jobber med å lage et slikt undervisningsopplegg.
– Det er veldig bra. Det er viktig at radikalisering blir tatt opp og at skolen gir dem gode valg og holdninger for senere i livet. Det at man får tematikken fram kan også gjøre at elevene føler seg enda mer trygge, sier han.

Et økende problem

...og stadig flere blir det.
Øyvind Moksnes, forebyggingskoordinator i Østfold politidistrikt og bindeleddet mellom lokalt politi og PST, sier radikalisering er et økende problem.
– Til tross for de skrekkbildene og urovekkende tilbakemeldingene vi får fra konfliktområder, primært Syria, så øker interessen for å reise ut. Antallet vokser, selv om det er beskjedne tall. Foreløpig er det ikke noen tegn til at dette er avtakende. Det er nok en type aktivitet som vil vedvare over tid, og som vi vil ha tilsvarende problemer med også i andre konfliktområder på sikt, forteller han.

PST: – Vi har god oversikt

Mange fra Østfold er blitt radikalisert...

Tale Westvik, SLT-koordinator i Moss, sier hun har hørt det skal være tre personer fra mosseregionen som har reist til konfliktområder som Syria, men dette kan hun ikke bekrefte. Verken lokalt politi eller PST ønsker å kommentere konkrete tall.
Øyvind Nilsen, PST-leder i Østfold, innrømmer at det er snakk om «et høyt antall» samlet for fylket.
– Vi er bekymret for den høye rekrutteringen. Vi håper å se en utflating og aller helst en reduksjon. Målet er at folk ikke drar ned til konfliktområder i det hele tatt.
– Føler du PST har en god oversikt over hvor mange det er snakk om?
– Vi tar høyde for at det kan være noen mørketall, men vi mener vi har et godt bilde av situasjonen og hva som skjer.