Fra retten

Bankleder stjal over en million kroner fra bankens kunder

Et stort tillitsbrudd både overfor banken og dens kunder, slår Søndre Østfold tingrett fast.

En kvinne i 50-årene er dømt til fengsel for grovt underslag, etter at hun tappet klientkontoer for penger.

I løpet av en periode på tre år og fire måneder overførte hun til sammen 1.060.500 kroner, fordelt på 14 transaksjoner, fra flere av bankens kunder til kontoer hun eller familiemedlemmer disponerte. Pengene ble brukt til private formål.

Kvinnen erkjente straffskyld da saken kom opp i Søndre Østfold tingrett i starten av januar. Saken ble avgjort som en tilståelsesdom. Hun er ikke tidligere straffedømt.

Den tidligere bankansatte forklarte at underslaget var begrunnet i en presset privatøkonomisk situasjon.

– Alvorlig sak

Kvinnen fra Østlandet hadde en lederstilling i banken. Påtalemyndigheten mente at kvinnen brukte tilgangene hun hadde i denne lederstillingen for å begå underslagene, men det var tingretten uenig i. De bemerket dog at underslagene innebar et stort tillitsbrudd både overfor banken og dens kunder.

I en uttalelse til Dagsavisen skriver banken at kvinnen fikk sparken da det ble oppdaget hva hun hadde gjort.

– Dette er en alvorlig sak, knyttet til forhold som ble avdekket av banken og anmeldt til politiet etter å ha blitt undersøkt internt. Den ansatte ble avskjediget etter at forholdene ble avdekket, skriver bankens kommunikasjonsdirektør.

De svarer ikke på spørsmål om hvordan det tok over tre år å oppdage at kvinnen hadde tappet klientkontoer.

Rabatter ga halv straff

Påtalemyndigheten ønsket å dømme kvinnen til ni måneders fengsel.

Tingretten mente at utgangspunktet for kvinnens grove underslag tilsa en straff på ett års fengsel. Likevel var det en rekke formildende omstendigheter, som gjorde at de endte opp med å halvere denne straffen.

Den største årsaken til det, var kvinnens tilståelse. Foruten tilståelsen i retten, kommer det fram i dommen at hun lå seg flat overfor arbeidsgiver i møte med dem og erkjente forholdet i politiavhør. Det hadde stor betydning for etterforskningen.

Videre hadde saken en liggetid på nærmere ti måneder. Det sørget alene for et fradrag på to måneder i straffeutmålingen.

Til slutt dømte tingretten kvinnen til seks måneders fengsel.

Kvinnen ble også dømt til å betale 1.203.546 kroner til hennes tidligere arbeidsgiver. Summen inkluderer renter.

Før rettssaken hadde kvinnen allerede tilbakebetalt 210.000 kroner til banken, ifølge dommen, og har erkjent ansvar for å tilbakebetale det resterende beløpet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen