Fra retten

Kasserer dømt for å ha stjålet over 100 000 kroner fra fylkeslag

Hevdet seg utsatt for ID-tyveri, til tross for at det ble foretatt betalinger til personer som knyttes til kvinnen.

Kvinnen skal ha overført pengene via mobilbank til sin egen konto (illustrasjonsfoto).

En kvinne i 30-årene utnyttet en svakhet hos foreningen hun tidligere var kasserer for, til å skaffe seg penger til privat bruk, slår Søndre Østfold tingrett fast.

Kvinnen var kasserer for fylkeslaget til en større grasrotorganisasjon i Norge, med et femsifret antall medlemmer på landsbasis. Foreningens inntekter stammer hovedsakelig årskontingenter og private pengebidrag.

Kvinnen erkjente ikke straffskyld da saken kom opp i Moss tinghus tidligere i høst.

– Vi ble tatt helt på senga

I kraft av sitt verv som kasserer fikk kvinnen tilgang til fylkeslagets kontoer i sin egen nettbank, som disponent. Denne tilgangen beholdt hun, selv etter å ha forlatt vervet.

4. og 5. februar 2020 ble det overført til sammen 106 800 kroner, gjennom fem overføringer, fra en av foreningens bankkontoer til kvinnens egen, private konto.

Fylkeslederen i organisasjonen har tidligere fortalt at enkelte av overføringene inneholdt ulike meldinger som «hahaha».

– Det er veldig trist. Vi ble tatt helt på senga. Vi trodde ikke at noe slik kunne skje, men det er kanskje naivt å tro at folk ikke vil prøve seg, sa fylkeslederen da tiltalen ble kjent.

Påsto at noen andre sto bak

At disse overføringene faktisk skjedde var begge parter enige om i retten. Det sentrale spørsmålet var hvorvidt det faktisk var kvinnen som utførte overføringene.

Kvinnen hevdet at noen andre må ha fått tilgang til hennes nettbank og overført pengene. Ifølge henne selv hadde hun besøk av «flere tvilsomme personer» på denne tiden.

Denne forklaringen trodde ikke retten på. I dommen påpekes det blant annet at dersom noen andre skulle ha foretatt overføringene, måtte vedkommende enten ha hatt tilgang til kvinnens telefon og hennes firesifrede BankID-kode eller kodebrikken og kvinnens personlige passord.

Kvinnen innrømte dessuten å ha brukt samme konto som foreningens penger ble overført til i dagene da overføringene skjedde. Det ble blant annet tatt ut 9 500 kroner fra en minibank og gjennomført en rekke små kjøp på nett, angivelig via nettbutikken Aliexpress.

– Det viser at hun hadde en slik oversikt over egne konti at hun burde ha hatt kunnskap om overføringene fra foreningen. Dette taler for at det var hun som sto bak overføringene fra foreningen, slår retten fast.

Store pengeoverføringer til personer med tilknytning til kvinnen

Dagen etter den siste overføringen fra foreningens konto ble det dessuten gjort to store kontantuttak fra kvinnens konto på 25 000 kroner hver. Disse uttakene hevdet kvinnen at hun ikke sto bak, til tross for at de ble foretatt med kvinnens Visa-kort.

– Dersom uvedkommende hadde overført pengene fra foreningen til tiltaltes konto, måtte de i tillegg hatt tilgang til kortet hennes og koden til kortet. Jo flere slike krav som stilles til potensielle andre gjerningspersoner, jo mer usannsynlig er det at det ikke var tiltalte sto bak overføringene, poengterte Søndre Østfold tingrett i dommen.

Det ble også utført to store betalinger til personer som knyttes til kvinnen. Dette var pengebeløp som kvinnen ikke hadde rettmessig tilgang til. I denne perioden levde hun på arbeidsavklaringspenger fra Nav.

Alt dette bidro til at retten mente det var bevist utover enhver rimelig tvil at det var kvinnen som forsettlig overførte pengene fra foreningens konto til sin egen.

Klart tillitsbrudd

Når det gjelder straffeutmålingen, måtte retten ta stilling til om underslaget var grovt eller ei. Foruten pengebeløpet på 106 800 kroner, ble tillitsbruddet mot foreningen utslagsgivende.

– Den fornærmede er en forening basert på frivillig arbeid fra mange privatpersoner som har felles politiske oppfatninger, og som har brukt sine private midler på å støtte foreningen, poengteres det i dommen.

Samtidig påpekes det at kvinnen visste at hun ikke lenger hadde rett til å ha tilgang til foreningens kontoer, men likevel ikke valgte å gi beskjed til foreningen.

– Dette er grovt klanderverdig, slo retten fast.

Til slutt konkluderte retten med at underslaget var grovt.

Fikk strafferabatt

Kvinnen ble også dømt for å ha oppbevart en mindre mengde narkotika (to gram amfetamin).

På grunn av en liggetid på over ett år samt helsemessige hensyn, fikk kvinnen en mildere straff enn det aktor ba om.

Fengselsstraffen ble satt til 60 dager, hvorav halvparten ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Kvinnen ble også dømt til å betale de 106 800 kronene tilbake til foreningen hun tidligere var kasserer for.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen