Fra retten

Mann dømt for besittelse av overgrepsbilder – slipper fengsel

En mann som i 2015 ble oppdaget med overgrepsbilder på PC-en sin, er først nå dømt. Han slipper å sone fordi saken hadde ekstremt lang liggetid hos politiet.

Overgrepsmaterialet ble oppdaget da han for seks år siden leverte inn en PC hos en dataserviceforhandler, skriver Rett24. Politiet ble orientert i februar 2015, og i april samme år ble han orientert om at PC-en var beslaglagt.

Etter det retten har beregnet til nesten fire års ren liggetid, ble mannen dømt til seks måneders fengsel i Moss tingrett i august i fjor. I en fersk dom fra lagmannsretten er imidlertid konklusjonen at liggetiden er et klart brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

I utgangspunktet vurderer lagmannsretten riktig straff til ett års fengsel, men liggetiden kombinert med tilståelsesrabatt og begynnende demens gjør at mannen ender opp med sju måneders betinget fengselsstraff. Høyesterett har i en sak fra 2016 også fastslått at det ikke er aktuelt å benytte ubetinget fengselsstraff når det er snakk om alvorlig EMK-krenkelse.

Mannens forsvarer, advokat Helge Karlbom, sier han tror saken har en av de lengste liggetidene som er registrert.

(©NTB)