Nyheter

Har brukt millioner av kroner på oljeutslipp i Oslofjorden

Et skipsvrak fra 2. verdenskrig har lekket olje i Oslofjorden i over et halvt år. Først nå skal arbeidet med å stanse utslippet settes i gang.

21. august 2022 varslet Moss kommune at det hadde blitt registrert et område med oljeforurensning i Mossesundet. Det skulle senere vise seg at oljen stammet fra skipsvraket MS «Nordvard», som ligger på bunnen av sundet. Skipet ble brukt som fraktskip av Tyskland under 2. verdenskrig, før det ble senket av allierte fly i 1944.

Få dager etter at utslippet ble oppdaget, sørget Moss kommune for at det ble satt ut lenser i sjøen rundt skipsvraket. Målet var å samle opp mest mulig av utslippet mens det pågikk. Men det stanset aldri.

Gjennom hele vinteren har det kommet en jevn strøm av olje opp til havoverflaten der lensene har ligget.

Bildet til venstre er tatt 29. september 2022, mens bildet til høyre er tatt 14. mars 2023. Bildene viser at det har vært liten endring i utslippet, selv mange måneder senere.

Får ikke dekket alle utgifter

Nå har Moss kommune jobbet med å samle inn oljen i over et halvt år. Det har kostet.

Ifølge Torunn Årset, direktør for plan, miljø og teknikk i Moss kommune, har de fått dekket 1,8 millioner kroner av Kystverket til arbeidet med å holde utslippet i sjakk. Denne summen gjelder kun for arbeid i 2022, men det er enighet om at Kystverket skal dekke alle direkte kostnader utover den perioden også.

Årset anslår dog at den reelle kostnaden er dobbelt så høy. Dette er kostnader som kommunen ikke vil få dekket av staten, og knytter seg hovedsakelig til lønnsutgifter. Ansatte i kommunen har brukt mange arbeidstimer på utslippet. Arbeidstimer som de ellers ville brukt på andre oppgaver.

– Det har vært mange indirekte utgifter knyttet til dette utslippet, bekrefter mosseordfører Hanne Tollerud (Ap).

Slik så det ut i Mossesundet før lensene ble satt ut. Store oljeflak fløt inn til land.

Håper på oljefritt hav til badesesongen

Flere måneder etter at lekkasjen i Oslofjorden ble oppdaget, satte Kystverket endelig i gang en prosess med å stanse den. Arbeidet med å tømme skipsvraket for drivstoff er ute på anbud fram til neste uke. Planen er ifølge Tollerud at anbudsvinneren starter opp jobben rundt påsketider.

– Forhåpentligvis er de ferdige til 15. juni, sier hun.

Da vil det i så fall ha gått nesten ti måneder siden kommunen først varslet om utslippet.

– Jeg skulle ønske det ikke hadde tatt så lang tid, sier ordføreren.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran med mosseordfører Hanne Tollerud på befaring ved utslippet tirsdag.

Håpet det ville stoppe av seg selv

John Evensen, seniorrådgiver i avdeling for miljøberedskap i Kystverket, forklarer at de har avventet situasjonen i håp om at lekkasjen skulle stoppe av seg selv.

– Ettersom spredningen har vært under kontroll gjennom høsten, og siden det er umulig å si hvor mye olje som ligger igjen i vraket fra forrige tømming, valgte vi å se an om lekkasjen avtok før vi startet en anbudskonkurranse. Da det ikke avtok startet Kystverket arbeidet med anbudskonkurransen i desember 2022. En anbudskonkurranse tar tid å gjennomføre og tidsrammen må følge loven, sier han.

Ifølge Evensen er rust i skroget en av årsakene til den pågående lekkasjen.

– Vi ser fram til å komme i gang med tømmingen av vraket og håper å ha tømt vraket innen sommeren, sier han.

Mer omfattende utslipp enn forventet

Tirsdag var fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i Moss for å bli orientert om utslippet og arbeidet som kommunen har gjort i etterkant. Han forteller det har vært vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye olje og drivstoff som ligger igjen i det gamle skipsvraket fra 2. verdenskrig.

– Anslaget her var at det skulle være et sted mellom 250 og 2.000 tonn. Den lekkasjen som har kommet nå det siste året forteller oss at det er mer, sier han.

Ifølge statsråden har det aldri har vært noen tvil om at Kystverket skal dekke kostnadene med å få utslippet stanset.

– Vi har et lovverk som er veldig klart. Det er eier av fartøyet som har ansvaret. Så er det en deling mellom staten, Kystverket og kommunen når det kommer til akutt forurensning. Kommunen har ansvaret for mindre akutte forurensninger. Det ansvaret har Moss kommune tatt. Så, når man ser at en større operasjon må til, tar Kystverket det ansvaret. Det har tatt den tiden det har tatt, men nå er man klare for å komme i gang med operasjonen og få tømt vraket, sier han.

Forsøkte å stanse utslipp fra vraket i 2008

Dette er ikke første gang det lekker olje fra skipsvraket. Tidligere utslipp første til at Kystverket forsøkte å få tappet vraket for olje allerede i 2007 og 2008. Over 400 tonn med olje og diesel ble da pumpet opp, ifølge NRK.

Det skulle altså vise seg å ikke være nok.

Tollerud har tro på at det denne gangen vil være mulig å tømme vraket nok til at det ikke kommer flere utslipp.

– Jeg har fått høre at teknologien og utstyret har blitt bedre, så vi får håpe at det går bedre nå, sier hun.

---

MS «Nordvard» ble brukt som forsyningsskip under krigen, før det ble senket i Moss.

MS «Nordvard»

  • Var et norsk lasteskip som ble kapret av tyskerne i Det indiske hav i 1940 og brukt som forsyningsskip under krigen.
  • Det ble senket under et alliert flyangrep den 28. desember 1944, mens det lå for anker i Moss.
  • I dag ligger skipet på om lag 35 meters dyp, rett ved utløpet til Mosseelva.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: