Nyheter

Har startet prosess med å innføre statlig byggeforbud på sivil næringstomt ved siden av Rygge flystasjon

USA skal investere om lag to milliarder kroner på Rygge flystasjon. Samtidig jobbes det videre med å begrense den sivile utbyggingen ved siden av militærbasen.

Torsdag hadde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) et møte med ordførerne i Moss og Råde kommuner, som begge grenser til Rygge flystasjon. Bakgrunnen for møtet var at den militære basen skal bli ett av fire omforente områder i Norge hvor USA kan drive militærvirksomhet. Avtalen innebærer blant annet at amerikanske myndigheter kan utvikle infrastruktur på deler av basen, som å gjøre flyplassen bedre egnet til å ta imot amerikanske kampfly.

Nå har regjeringen godkjent amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge.

Ifølge forsvarsministeren skal USA gjøre investeringer for om lag to milliarder kroner fram mot 2027 på Rygge flystasjon. Pengene skal blant annet gå til sikring av området, økt kapasitet for ammunisjonslagring og lagerhaller, samt fire nye såkalte kampflysheltere, altså bunkere som kampfly bruker når de står på bakken. Med unntak av lagerhallene, som kun vil være for amerikansk bruk, kan også norske og andre allierte styrker bruke den nye infrastrukturen, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Dette skal gjøres for å legge til rette for den aktiviteten som USA planlegger på Rygge, sier Bjørn Arild Gram til Dagsavisen.

– Vi gjør dette for å trygge Norge og bygge opp både vårt eget forsvar og det til våre allierte. Dette er en viktig sak globalt, men også for Norge, legger han til.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (fra venstre) møtte mosseordfører Hanne Tollerud og Råde-ordfører René Rafshol torsdag.

Jobber med å innføre byggeforbud

Han avviser at USAs opptrapping på Rygge er grunnen til at Forsvarsbygg nylig ba Moss kommune om å nedlegge et bygge- og deleforbud på Huggenesskogen Næringsområde, som ligger tett inntil flystripa på Rygge flystasjon. Et slikt forbud vil i så fall spolere planene for et hotell og Tesla-senter på næringstomta. Lokalpolitikerne i Moss sa nei til å innføre byggeforbud, og vedtok i stedet at kommunen skulle oppfordre Forsvaret til å kjøpe opp næringstomta.

Forrige måned opplyste Forsvarsdepartementet til Dagsavisen at et statlig bygge- og deleforbud først må avklares med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

– Status er at Forsvarsdepartementet (FD) nå vurderer mulighetsrommet og videre prosess for å sikre at Forsvarets interesser ved Rygge flystasjon fortsatt kan bli ivaretatt og videreført på beste mulige måte i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen som har oppstått, skrev seniorrådgiver Kristine Hellkås Hellesland i en e-post.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) bekrefter nå at de har startet prosessen med å innføre et statlig bygge og deleforbud på den sivile næringstomta.

– Ja, det har vi, sier han, uten å ville gå noe nærmere inn på saken.

Mosseordfører Hanne Tollerud (Ap) forteller at dette var en sak de også diskuterte under torsdagens møte.

– Jeg nevnte at vi ønsket å gå i dialog med Forsvaret om mulighetene for at de overtar næringstomta. Det sa forsvarsministeren er en naturlig oppfølging av den saken, som nå ligger hos Kommunal- og distriktsdepartementet, sier ordføreren.

Huggenesskogen Næringsområde ligger rett ved E6 og militærbasen i Rygge. Den røde pila viser hvor det for tiden planlegges å bygge et hotell.

Mener USAs investeringer neppe vil påvirke sivil flyplassdrift

Forsvarsministeren mener Rygge flystasjon er enda viktigere for Norges forsvar nå enn før krigen brøt ut i Ukraina.

– Vi er i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i dag. Det at Rygge er et av de fire omforente områdene som USA har pekt seg ut, sier litt om hvor viktig den flystasjonen er for Norges forsvar og våre allierte, sier han.

Departementet skriver at fremtidig amerikansk militær aktivitet på Rygge kun helt unntaksvis vil ha konsekvenser for fremtidig sivil lufttrafikk der.

---

Rygge flystasjon

  • Rygge flystasjon er en militærbase som ligger i Moss og Råde kommuner.
  • Stasjonen er Luftforsvarets hovedbase på Østlandet og huser en rekke militære grener, som ledelsen til Oslofjord Heimevernsdistrikt og deler av Cyberforsvaret.
  • De operative avdelingene på basen er SOAS (Special Operations Aviation Squadron) 339-skvadronen med Bell 412-helikoptre og 330-skvadronen med en avdeling med Sea King redningshelikoptre.
  • Selve basen dekker et område på nærmere 2800 dekar.
  • Rullebanen ble tidligere delt med den sivile flyplassen Moss lufthavn Rygge, før nedleggelsen i 2016.

Kilder: SNL og Forsvaret

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: