Nyheter

Sykehuset Østfold med rekordmange pasienter samtidig som at hver tiende ansatt er sykemeldt

Starten på 2023 har blitt uvanlig krevende for sykehuset. – Belastningen på personalet er høy nå, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Denne uka innførte Sykehuset Østfold grønn beredskap på grunn av en stor økning i antall innlagte pasienter.

Mandag morgen hadde sykehuset 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til. Tirsdag hadde antall pasienter økt til 64, mens onsdag var tallet 60.

– Det har vært stor pågang av pasienter over flere dager – mer enn noen gang, sa kommunikasjonssjef Bjørn Hødal til VG tirsdag.

Helge Stene-Johansen, direktør for medisin- og helsefag, bekrefter til Dagsavisen at antall innleggelser på sykehuset har nådd nye høyder.

– Vi har ikke gått tilbake i statistikken og kontrollert, men vi er ganske sikre på at 60 pasienter i overbelegg over flere dager er all-time-high. Samtidig har vi utvidet med flere sengeplasser enn tidligere, sier han.

I desember åpnet sykehuset blant annet en ny sengepost med plass til 18 pasienter og bygget om kontorer og ventesone til kreftbehandlingsrom. Likevel har de altså et uvanlig høyt overbelegg ved inngangen til 2023.

Sykefravær på over 10 prosent

Dette skjer samtidig som at sykehuset for tiden har et sykefravær på 10,35 prosent.

Vi har ikke fått informasjon om hvor høyt det samlede sykefraværet var i 2022, men i 2021 lå det på 8,16 prosent.

Helge Stene-Johansen, direktør for medisin- og helsefag.

– Det er mange pasienter i behov av smitteisolering, og det gjør arbeidsforholdene vanskeligere. Belastningen på personalet er høy nå, forteller Stene-Johansen.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan de ansatte opplever effekten av høyt sykefravær, mange pasienter og mangel på vikarer ved Sykehuset Østfold.

Det er ikke uvanlig at sykefraværet er ekstra høyt rundt denne tiden av året. Sykehuset Østfold har i perioder hatt enda høyere sykefravær enn nå. Eksempelvis lå det på over 12 prosent de to første månedene av 2022.

Utsatte timer

Innføringen av grønn beredskap betyr at sykehuset setter inn ekstraordinære tiltak. I første rekke betyr dette at sykehuset bemanner opp flere senger til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, og henter ressurser til dette fra avdelinger med planlagte behandlinger.

– Det kan bety at pasienter som har en ordinær timeavtale, som for eksempel en etterkontroll, kan få sin time utsatt. Om du har time på sykehuset, så skal du møte som normalt med mindre du har fått annen beskjed fra oss, sier sykehusdirektør Hege Gjessing.

Stene-Johansen sier det kan bli aktuelt å heve sykehusets beredskapsnivå ytterligere.

– Det er noe vi vil vurdere i beredskapsmøtene fremover når vi ser effekten av tiltakene som ble satt i verk på mandag og hvordan vi beveger oss på smittekurvene, forteller han.

Det er nemlig flere bølger av smittsomme luftveisinfeksjoner samtidig som er hovedgrunnen til at så mange pasienter nå oppsøker sykehuset, ifølge fagdirektøren. I tillegg har de et høyt antall ortopediske pasienter for tiden.

Har kuttet ned på antall sykehusbesøk

Det store overbelegget på sykehuset fører til at flere pasienter må ligge på korridor. Sykehuset har også sett seg nødt til å begrense besøk til innlagte pasienter til et minimum på grunn av den pressede situasjonen de er i. Dette for å begrense smitte.

– Vi vet at besøk er viktig både for pasienter og pårørende, men nå må alle besøk avtales med det aktuelle døgnområdet på forhånd, sier Stene-Johansen.

Alle som skal på besøk til sykehuset nå og har luftveissymptomer, må bruke munnbind. Besøkende til kreftavdelingen skal alltid ha munnbind på.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

---

Sykehuset Østfold

  • Sykehuset Østfold har virksomheter i en rekke kommuner, men sykehusene ligger i Moss og på Kalnes i Sarpsborg.
  • De er områdesykehus for godt over 300.000 innbyggere i Østfold (pluss Vestby kommune).
  • Ved inngangen av 2022 hadde de 5.777 medarbeidere. Det gjør sykehuset til en av de største arbeidsplassene i regionen.
  • Sykehuset Østfold eies av Helse Sør-Øst, som igjen eies og styres av Helse- og omsorgsdepartementet.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: