Nyheter

Leder skulle invitere til kurs om personvern – brøt personvernet

Tabben førte til avviksmelding til Datatilsynet.

En avdelingsleder i Moss kommune fikk en lekse i personvern forrige måned.

Lederen sendte ut en e-post til ansatte på avdelingen om at de måtte ta et obligatorisk kurs i personvern. I e-posten skulle det legges et vedlegg i form av en skjermdump, som viste hvor de ansatte kunne finne en lenke til kurset.

I stedet ble det lagt på et helt annet bilde.

Sendt til samtlige kollegaer

Skjermdumpen viste i stedet en sykemelding som var mottatt digitalt fra NAV. Det skulle egentlig legges inn i turnusprogrammet, men endte altså opp til samtlige 36 ansatte på avdelingen.

Sykemeldingen tilhørte en kollega.

Tabben førte til at samtlige ansatte fikk vite at kollegaen var sykmeldt. De fikk også tilgang til vedkommendes personnummer.

– Moss kommune ser alvorlig på saken, sier personvernombud Edvin Tengs Leirvåg.

Menneskelig glipp

Da feilen ble oppdaget, sendte lederen straks ut en ny e-post der de ansatte ble bedt om å slette den opprinnelige meldingen.

Personen som fikk sykmeldingen sin på avveie, ble varslet om hva som hadde skjedd via SMS.

– Neste dag ble den feilsendte e-posten slettet fra vår e-postserver, forteller Leirvåg.

Bruddet på personvernet ble meldt inn som avvik til Datatilsynet. Der forklares årsaken til tabben som «en ren menneskelig svikt utført av en lett stresset avdelingsleder».

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad