Nyheter

Skip fra 2. verdenskrig har lekket olje i Oslofjorden i over en måned

– Det er ingen kjent måte å stoppe selve utslippet på, opplyser Moss kommune.

Samtidig som at store mengder naturgass strømmer ut av rørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen, pågår det et utslipp også i Oslofjorden. Dog i langt mindre skala – og med en kjent årsak.

MS «Nordvard», som ligger midt i Mossesundet, har siden senest 21. august sluppet ut et ukjent antall liter med olje fra havbunnen.

Noen dager etter at utslippet ble oppdaget, la Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) ut lenser rundt vraket, for å hindre videre spredning.

– Oljeutslippet berører økosystemet, blant annet er sjøfugl sårbare for olje i fjærdrakten. Oljeforurensningen som nå pågår i Mossesundet legger også begrensninger på strandlivet, skrev Moss kommune i en pressemelding.

I dag ligger lensene der fortsatt. Med god grunn.

Uvanlig mye

Bilder tatt onsdag 28. september viser nemlig at det fortsatt er synlige oljeflak på havoverflaten innenfor lensene.

Dette dronebildet viser at det fortsatt er synlige oljeflak i havoverflaten over skipsvraket.

Moss kommune bekrefter at skipsvraket fortsatt lekker olje. De opplyser videre at de ikke vet hvor lenge utslippet vil vare.

– Det er ingen kjent måte å stoppe selve utslippet på. Det lekker trolig olje fra forskjellige steder på skipet. Det jobbes med å vurdere hvilke muligheter som finnes, men det foreligger per nå ingen konklusjon, sier Cecilie Kildahl, avdelingsleder for natur, klima og bymiljø i Moss kommune.

I 2008 sørget Kystverket for at det gamle båtvraket ble tappet for olje. Over 400 tonn med olje og diesel ble pumpet opp, kunne NRK melde.

Likevel har det fortsatt kommet utslipp fra vraket, blant annet i 2017.

Dette bildet tok Moss kommune onsdag. Det viser at det fortsatt lekker olje fra skipsvraket i Mossesundet.

– Når en tømmer et skip som ligger nedsunket kan en aldri få ut 100 prosent av oljen. Det blir alltid rester igjen etter tømmingen. Det er dette som nå lekker ut, forteller Marte Stenslet Grøndahl, kommunikasjonsrådgiver i Kystverket.

Kystverket har ingen oversikt over hvor mye olje som har lekket ut denne gangen, men det er i hvert fall mer enn vanlig.

– I sommer og høst har det vært mer utslipp enn hva vi har sett de siste årene, sier Grøndahl.

Oljeutslippet berører økosystemet, skrev Moss kommune i en pressemelding forrige måned da de satte ut lenser.

Vurderer ytterligere tiltak

Etter utslippet gjennomførte Kystverket en undersøkelse av vraket med en undervannsdrone. Lørdag 24. september returnerte de med oljevernfartøyet OV «Ryvingen» for å foreta en ny sjekk.

Hensikten var å sjekke tilstanden på vraket, for å ha et bedre grunnlag for å vurdere mulige tiltak fremover.

– Konklusjonen fra inspeksjonen er at skipet er kraftig erodert mange steder, både i plateskjøter og i nagler. Det er flere hull i skroget, og olje kan piple ut via disse hullene, eller i utrustede nagler og plateskjøter, forteller Grøndahl.

Hun legger til at ingen av tappepluggene fra tømmingen de utførte på skipet i 2008 ser ut til å lekke.

Kystverkets mannskap på OV «Ryvingen» tok også opp den absorberende lensa som ligger innenfor den ordinære lensa. Det viste seg at denne hadde sugd opp en god del olje og måtte skiftes ut.

– Vi vil nå se nærmere på bilder og video og vurdere om det er noen tiltak som kan gjøres for å få ut enda mer olje, sier Grøndahl.

Dette vil de gjøre i samarbeid med eksperter på feltet, kommunen og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (UIA) i Viken Øst.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad

---

MS «Nordvard» ble brukt som forsyningsskip under krigen, før det ble senket i Moss.

MS «Nordvard»

  • Var et norsk lasteskip som ble kapret av tyskerne i Det indiske hav i 1940 og brukt som forsyningsskip under krigen.
  • Det ble senket under et alliert flyangrep den 28. desember 1944, mens det lå for anker i Moss.
  • I dag ligger skipet på om lag 35 meters dyp, rett ved utløpet til Mosseelva.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: