Nyheter

Rockwool har kjøpt inn nye lastebiler for å kutte utslippene

Rundt 130 000 kilometer med årlig kjøring skal nå gjøres med fornybart drivstoff på tanken.

I løpet av september skal Rockwool ta i bruk to nye biogassbiler. De skal stå for 60 prosent av leveransene fra fabrikken i Moss til Oslo sentrum og vil ifølge selskapet redusere klimaavtrykket deres betraktelig.

– Vi har lenge jobbet med grønn transport, både i samarbeid med transportører og direkte med lastebilprodusenter som er i front på feltet. Nå har vi bestemt oss for å teste biogassløsningen. På denne måten blir vi klokere og får mer erfaring som vi kan bruke til å utvide satsingen til å omfatte mer av den nordiske transporten, sier Michael Rasmussen, logistikkdirektør i Rockwool Nordics.

I løpet av et år tilsvarer endringen at cirka 131 000 kilometer med kjøring vil erstattes med det klimanøytrale drivstoffet biogass. Rasmussen mener biogass passer godt for tungtransport.

– Den grønne omstillingen i transportbransjen er vanskelig, og det er utfordrende å finne ut hvilken vei pilen peker med fremtidens klimavennlige løsninger for transport. Per i dag mener vi biogass er et veldig godt alternativ som vil bidra til en betraktelig CO₂-reduksjon og utnyttelse av lokale avfallsressurser, sier han.

Takkollapsen skjedde på Rockwool-fabrikken.

Strenge Oslo-krav

Entreprenørselskapet Veidekke er et av selskapene som Rockwool leverer til. De har flere byggeprosjekter i Oslo sentrum som fremover vil få isolasjonsprodukter transportert på biogass.

– Veidekke har et mål om å redusere 50 prosent klimagasser innen 2030, både innenfor direkte og indirekte utslipp. For å nå disse målene er vi avhengig av å ha leverandører som viser initiativ til mer klimavennlige løsninger. Rockwool viser at de tar den grønne omstillingen på alvor, både med fornybar energi på fabrikken i Moss og omlegging til biogass i transporten. Det gir også en god signaleffekt, sier Lars Evensen Paulsrud, miljøsjef i Veidekke Norge.

Med omleggingen til biogass imøtekommer Rockwool også de stadig strengere kravene til Oslo kommune. Kommunen har et mål om redusere klimagassutslipp og forbedre luftkvaliteten i byen. Fra og med 2025 skal derfor alle leveranser som transporteres for Oslo kommune foretas ved hjelp av strøm, hydrogen eller biogass.

Innkjøpet av de nye lastebilene er ett av flere ledd i Rockwools arbeid med å bli grønnere. I fjor ble steinullproduksjonen i Moss elektrifisert, noe som ble beregnet til å kutte fabrikkens CO₂-utslipp med 80 prosent. Til sammen har Rockwool redusert CO₂-utslippene i Moss og ved to fabrikker i Danmark med mer enn 70 prosent i 2021, sammenlignet med 1990, opplyser selskapet.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad