Nyheter

Skip fra 2. verdenskrig får skylden for oljeforurensning i Oslofjorden

Et 800 meter langt oljeflak har lekket ut i Mossesundet. Nå har det lokale brannvesenet satt ut lenser for å begrense utslippet.

Søndag 21. august varslet Moss kommune om at det hadde blitt registrert et område med oljeforurensning som beveget seg mot land i Mossesundet.

Kystverket er varslet om utslippet og følger situasjonen nøye, får vi opplyst. Samme dag sendte de kystvaktskipet KV «Nornen» til området for å skaffe en oversikt.

– De observerte oljeutslippet ved hjelp av en drone og fant ut at det dreier seg om et oljeflak på cirka 200x800 meter, forteller Kristin Ballantine, rådgiver i Kystverket.

Dagsavisen sendte selv opp en drone på mandag, og kunne se at oljeflaket hadde begynt å dele seg opp og bevege seg nordover.

Rester fra oljeutslippet observert nordover i Mossesundet. Jeløy på venstre side.

Ble tappet for olje i 2008 – lekker fortsatt

Det lokale brannvesenet sier til Moss Avis at utslippet trolig stammer fra skipsvraket MS «Nordvard», som ligger på bunnen av Mossesundet. Kommunen skal nå ta prøver av oljeflaket, for å sjekke om det faktisk stemmer.

MS «Nordvard» ble brukt som fraktskip av Tyskland under 2. verdenskrig, før det ble senket av allierte fly i 1944.

Som følge av utslippet advarer Moss kommune folk mot å bade i området.

Dette er langt fra første gang det har blitt observert olje flytende i sjøen som skal stamme fra skipet.

I 2008 sørget Kystverket for at det gamle båtvraket ble tappet for olje. Over 400 tonn med olje og diesel ble pumpet opp, kunne NRK melde.

I etterkant ble det registrert et nytt utslipp derfra i 2017.

– Nordvard er tømt, men det vil alltid være olje igjen som man ikke får fjernet av ulike grunner, forklarer Ballantine.

MS «Nordvard» ble brukt som forsyningsskip under krigen, før det ble senket i Moss.

---

MS «Nordvard»

  • Var et norsk lasteskip som ble kapret av tyskerne i det indiske hav i 1940 og brukt som forsyningsskip under krigen.
  • Det ble senket under et alliert flyangrep den 28. desember 1944, mens det lå for anker i Moss.
  • I dag ligger skipet på om lag 35 meters dyp, rett ved utløpet til Mosseelva.

---

Avventet først situasjonen

Mandag opplyste Moss kommune at det inntil da ikke hadde blitt gjort noen forsøk på å samle inn oljesølet.

– Moss kommune følger situasjonen nøye, og Skjærgårdstjenesten gjør observasjoner i området med oljeforurensning mandag 22. august. Ut fra observasjonene vil det bli gjort vurdering av om det skal aksjoneres. Er det behov for å aksjonere vil det skje i samråd med Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Viken Øst (IUA Østfold), skrev de på sine hjemmesider.

På grunn av utslippet fraråder kommunen all bading i den indre delen av Mossesundet, nord for kanalen. De skriver at de vil sette opp skilt på flere av badeplassene i området.

Dette kartet viser hvor MS «Nordvard» ligger i Mossesundet. Det antas at utslippet stammer fra dette skipet.

Ba om tiltak

Håkon Borch, leder av naturvernforbundet i Østfold, bor på Jeløy som ligger inntil oljeutslippet.

Han har sett bildene i denne saken og synes det ser ut som et tynt lag med olje. Likevel er han bekymret.

– Én dråpe olje kan forurense 10.000 liter vann. Det er fryktelig lite som skal til for at du får en oljefilm på overflaten, sier han.

Håkon Borch, leder av Naturvernforbundet i Østfold.

Han mener myndighetene bør gjøre noe for å kontrollere utslippet.

– Det lokale brannvesenet burde få ut lenser og prøve å begrense utslippet. Jeg forventer at noen tar tak i dette, sier han.

Han mener dessuten at det burde blitt sendt ned dykkere til vraket av MS «Nordvard», for å kartlegge utslippet og se om det er mulig å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Tok grep

På torsdag, etter å ha fulgt situasjonen i flere dager, varslet Moss kommune at de hadde besluttet å iverksette tiltak for å begrense konsekvensene av utslippet.

– Oljeutslippet berører økosystemet, blant annet er sjøfugl sårbare for olje i fjærdrakten. Oljeforurensningen som nå pågår i Mossesundet legger også begrensninger på strandlivet, skrev de i en pressemelding.

I løpet av torsdag la Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) ut lenser rundt MS «Nordvard», for å forsøke å samle opp mest mulig av oljeforurensningen. For å overvåke og kartlegge omfanget av lekkasjen vil det bli tatt i bruk en undervannsdrone.

Disse tiltakene ble besluttet av kommunen i samråd med interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Viken Øst (IUA Viken Øst).

– Foreløpig er det usikkerhet knyttet til hvor stor forurensningen kan bli - både når det gjelder tid og omfanget av selve oljeforurensningen. Moss kommune vil sammen med IUA Viken Øst gjøre vurderinger av situasjonen fortløpende. Vi kan derfor ikke si hvor lenge aksjonen vil pågå, skriver kommunen.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad

Nyeste fra Dagsavisen.no: