Nyheter

Mener regjeringen stikker kjepper i hjulene for en gjenåpning av flyplassen

Erlend Wiborg (Frp) har fortsatt tro på at Moss lufthavn Rygge (MLR) kan gjenåpne. Men da bør samferdselsministeren komme på banen.

Stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp) ønsker seg sivil flyplassdrift på Moss lufthavn Rygge igjen og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen.

I 2016 lettet det foreløpig siste passasjerflyet fra Moss lufthavn Rygge (MLR) i Østfold. De daværende eierne så seg nødt til å stenge dørene etter at Ryanair bestemte seg for å avvikle basen de hadde der.

Siden da har flyplassen ligget brakk.

Stortingspolitiker Erlend Wiborg fra Moss mener nåværende samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Fredrikstad ikke gjør nok for å tilrettelegge for en gjenåpning. Snarere tvert imot.

– Jeg synes han har vært passiv i hele debatten om å gjenåpne Moss lufthavn Rygge. Han burde vært mer fremoverlent og lagt mer til rette for en gjenåpning. I stedet stikker han kjepper i hjulene for en gjenåpning, sier Wiborg.

Dette mener han må til for å gjenåpne MLR

Han peker på to punkter som han mener gjør at regjeringen, med samferdselsministeren i front, motarbeider at det kan være sivil flyplassdrift i Rygge. For det første at regjeringen går inn for å gjeninnføre flypassasjeravgiften fra og med 1. juli i år. Deretter at regjeringen har bidratt til å redusere taxfree-ordningen.

– Dette reduserer inntektene til flyplassene med totalt sett flere hundrer millioner kroner. Det vil ramme en privat aktør som Moss lufthavn Rygge hardt, sier Wiborg.

Frp-politikeren har følgende liste over tiltak han mener regjeringen burde gjort for å sørge for en gjenåpning:

1. Droppe å gjeninnføre flypassasjeravgiften.

2. Videreføre taxfree-ordningen som den var.

3. Gi en garanti om at dersom det kommer en ny, privat aktør på banen, så vil de få en konsesjon som er minst like bra som den forrige eier hadde.

Sistnevnte punkt handler om å skape en trygghet for potensielle kjøpere.

– Hvis noen skal ta sjansen på å kjøpe opp flyplassen, må de være trygge på at de kan få startet den opp. Når man bruker flere hundre million kroner, så er det klart man ønsker å redusere risikoen, sier Frp-politikeren, som lener seg på tilbakemeldinger fra aktører når han uttaler seg om dette.

Jeg har ikke mulighet til å gi lufthavndriften på Rygge mer fordelaktige vilkår enn de som gjelder for resten av norsk luftfart.

—  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Ingen særbehandling

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård avviser kritikken fra Wiborg. Han mener Wiborg får det ut til å høres ut som at regjeringen går inn for et sett av virkemidler som er særlig ugunstige for Moss lufthavn Rygge. I realiteten gis det ingen særbehandling, verken den ene eller andre veien.

– Jeg har ikke mulighet til å gi lufthavndriften på Rygge mer fordelaktige vilkår enn de som gjelder for resten av norsk luftfart. Det er greit å være uenig i endringene i taxfree- og flypassasjeravgiften, men begrunnelsene for disse endringene har ingenting med flyplassen på Rygge å gjøre. Flypassasjeravgiften var for øvrig en avgift innført av Frp, med Siv Jensen ved roret i Finansdepartementet, sier Nygård til Dagsavisen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Han lover også at fremtidige eiere skal få en konsesjon lik den flyplassen ble drevet etter før nedstengningen.

– La det være helt klart, at jeg fullt ut støtter at en ny privat aktør bør få konsesjon på vilkår som er like gode som lufthavnen ble drevet etter fram til 2016. Dersom en privat aktør mener det er markedsgrunnlag for slik drift, står jeg klart til å behandle en konsesjonssøknad raskt, sier Nygård.

Har ikke gitt opp håpet

Dagens eiere, Jotunfjell Partners, har forsøkt å selge flyplassen siden høsten 2021. Flere aktører har vist interesse, men foreløpig har det ikke kommet noen tilfredsstillende bud på bordet. I en uttalelse til Moss Avis tidligere denne måneden beskrives interessen akkurat nå som “helt død”.

Wiborg følger med på salget og har fått med seg dette. Likevel har han ikke gitt opp håpet om at Moss lufthavn Rygge vil gjenåpnes.

– Jeg mener fortsatt det bør være mulig, selv om det ikke ser så lyst ut akkurat nå. Jeg kommer i hvert fall ikke til å gi meg. Jeg vil gjøre det jeg kan. Til syvende og sist vil det være markedet som avgjør, men fra politisk side må vi legge alle slags mulige rammevilkår til rette, sier han.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

---

Moss lufthavn Rygge

  • Den sivile flyplassen, som ble drevet av Rygge Sivile Lufthavn (RSL), måtte legge ned driften 1. november 2016.
  • Årsaken var at Ryanair valgte å si opp sin baseflyavtale.
  • I 2017 overtok investeringsselskapet Jotunfjell Partners eierskapet til RSL, samt terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge.
  • Siden da har de prøvd å få til en gjenåpning, uten å lykkes.
  • Nå forsøker de å selge seg ut av flyplassen.

---