Nyheter

Vil kvitte seg med eksamen i Viken

SV vil at kompetansen til elevene på videregående skole skal vurderes på en helt annen måte enn i dag. De fikk ikke støtte i Vikens fylkesting.

På landsmøtet til SV i fjor vedtok partiet å jobbe for å fjerne eksamen på ungdomstrinnet og videregående skole til fordel for alternative vurderingsformer. Nå har SV fremmet en slik sak overfor fylkestinget i Viken.

Partiet vil at Viken fylkeskommune skal søke om å få lov til å gjennomføre et prøveprosjekt med mappevurdering som alternativ til eksamen.

– Eksamen er gammeldags og ensidig akademisk. Elevene får ikke vist hva de faktisk kan på bare noen få timer, i et tilfeldig fag, i en tilfeldig del av pensum. Dagsform kan fort knuse de unges drømmer om å få den utdanninga de ønsker, sier Balder Alvær Olafsen, SVs gruppeleder i Viken.

– Det er bare i skolen du får nytte av å sitte fem timer i en svett gymsal for å løse en tilfeldig oppgave uten hjelpemidler. Eksamen er ikke tilpassa arbeidslivets behov, legger han til.

Balder Alvær Olafsen, SVs gruppeleder i Viken, mener en mappevurdering er en langt bedre og mer rettferdig måte å vurdere elever på.

Vil at Viken går foran

Å få karakter basert på en mappevurdering innebærer å samle oppgaver gjennom hele skoleåret og gi en vurdering basert på dette arbeidet, i stedet for at karakteren avgjøres av prestasjonen på eksamen.

– Teste- og puggefokuset vil bli erstattet av en mer praktisk og variert skolehverdag. Vi trenger en sluttvurdering som fremmer læring, ikke pugging. Som lar elevene vise hva de faktisk kan, sier Olafsen.

Dagens eksamen er langt fra bra nok. Den er urettferdig.

—  Merjem Muratovic, påtroppende leder for Elevorganisasjonen i Viken

SV har et ønske om å gjennomføre prøveprosjektet på samtlige videregående skoler i Viken. De vil la det være mulig for elever å ta eksamen på vanlig måte i andre fylker eller som privatist.

– Vi ønsker å starte med å fjerne eksamen i Viken. Erfaringene vi gjør oss med mappevurdering vil da kunne brukes i resten av landet, sier Olafsen.

Et lignende forslag ligger også til politisk behandling i Oslo.

Har støtte blant elever

Merjem Muratovic, påtroppende leder for Elevorganisasjonens fylkeslag i Viken, er positiv til SVs forslag om å innføre mappevurdering i stedet for eksamen. Det tror hun også de fleste elevene på videregående er.

– Det tør jeg påstå. Jeg tror det er mange som kommer til å stille seg positive til dette, mener hun.

17-åringen, som selv går på Mysen videregående skole, er glad for at noen vil se på alternative måter å gi elever en sluttvurdering på.

Merjem Muratovic, påtroppende leder for Elevorganisasjonens fylkeslag i Viken, mener de fleste elever ønsker å kvitte seg med dagens eksamensordning.

– Dagens eksamen er langt fra bra nok. Den er urettferdig. Noen vil bli trukket i fag de er veldig gode i, mens andre i fag de er svakest i. Da får noen ikke vist fram hva de egentlig kan. Det handler mye om flaks. Det er bedre og mer rettferdig å bli sett gjennom et helt år enn bare én dag, mener hun.

Mange opplever også stress knyttet til det å bli trukket opp i et fag. Det har Muratovic selv fått erfare.

– Etter pandemien er det en del elever som sliter med mental helse. Mange blir stressa av å komme opp i et fag de ikke er gode i. Jeg merker det selv, som elev på VG1. En prøve på én dag skal si alt om hva jeg har jobbet med gjennom hele året. Det er klart det er stressende. Da er det bedre å finne en løsning som kan vurdere elevene gjennom hele året, sier hun.

Nedstemt i fylkestinget

I Viken hadde SVs forslag opprinnelig støtte av MDG og Rødt, men de tre partiene har kun 13 av 87 representanter i fylkestinget. De var dermed avhengig av støtte fra større partier som Ap for å faktisk få gjennomslag for forslaget, da saken kom opp til behandling torsdag.

Det fikk de ikke. Ap mente dette ikke var rett tidspunkt å innføre en slik prøveordning på.

Under voteringen fikk forslaget støtte av SV, MDG, Rødt, Venstre, Pensjonistpartiet og den uavhengige representanten Christin Jeanette Gerner-Mathisen. Det var kun nok til 19 stemmer og langt fra et flertall.

Frp er blant partiene som stemte imot SVs forslag. Lavrans Kierulf, Frps gruppeleder i Viken, fortalte før møtet i fylkestinget at de heller vil beholde dagens ordning fremfor å teste ut eksamensfri skole.

– Eksamenskarakterer er kanskje ikke en ideell vurderingsform, men det er den beste vi har. Derfor ønsker vi å spille videre på det, sa han.

Aps kunnskapsminister Tonje Brenna har tidligere vært tydelig på at hun ikke ønsker å kvitte seg med eksamen som vurderingsmetode.

– Vi kommer til å ha eksamen i norsk skole i fremtiden også, sa hun i et intervju til NRK forrige måned.

Samtidig er hun åpen for å teste ut alternative måter å vurdere elever på.

– Det kan for eksempel være tverrfaglige eksamener, andre typer trekkordninger enn vi har i dag, at elevene kan velge mellom flere forskjellige fag de kan komme opp i, eller også bruke noe mer mappevurdering. Jeg synes det er litt tidlig å konkludere hva som er best, vi må få prøvd ut dette i skolen, uttalte hun i samme intervju.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: