Nyheter

Oppdaget forsøk på menneskesmugling under koronakontroll

En mann forsøkte å smugle kona inn til Norge samme dag som at myndighetene strammet inn grensekontrollen.

Den 28. oktober 2020 innfører regjeringen nye, nasjonale innstramminger for å håndtere koronapandemien, som da er i ferd med å nå nye høyder i Norge.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier daværende statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse et par dager i forveien.

Blant tiltakene er endringer i reglene for arbeidsinnvandring på grunn av økt importsmitte.

Samme dag som de nye restriksjonene innføres, kommer en mann kjørende fra Sverige mot den gamle Svinesund-brua. I bilen sitter også en kvinne med et falskt pass.

Betalte menneskesmuglere

Mannen er bosatt i Østfold og har bodd i Norge i flere år. Den kvinnelige passasjeren er, i likhet med mannen, opprinnelig fra et land i Midtøsten. Mannen mener det er farlig for kvinnen å bli værende i dette landet på grunn av hans egen bakgrunn. Et par år tidligere giftet de nemlig seg. Problemet er bare at ekteskapet ikke anses som gyldig av norske myndigheter. Dermed kan de ikke søke om familieinnvandring.

I stedet betaler kvinnens familie noen menneskesmuglere, som hjelper henne med å komme inn til EU via Tyrkia. I Hellas blir hun utstyrt med et falsk, dansk pass.

Etter å ha blitt plukket opp av mannen i enten Danmark eller Sverige, kjører de sammen mot Norge.

Hevdet de hadde vært på handletur – var borte i 12 dager

På grensen blir de møtt av politiet, som har kontroll på grunn av innreiserestriksjonene. Mannen forklarer at paret kun har vært i Sverige for å handle. Den forklaringen tror ikke politiet på. De finner det samtidig mistenkelig at kvinnens pass ikke dukker opp i det danske passregisteret.

Under en ransakelse av bilen finner de utenlandske penger og mye klær, noe som tilsier at de ikke bare har vært over grensa for å handle. De finner også et pass fra kvinnens hjemland, som ikke inneholder noen stempler som viser at det har blitt brukt til innreise i Schengen-området.

Tollvesenet sjekker deretter mannens bil og ser at den hadde passert ut av Norge 12 dager tidligere. Altså en uvanlig lang harrytur, dersom det virkelig var formålet.

Sa ikke at kvinnen skulle søke om asyl

Saken har nå blitt behandlet i Søndre Østfold tingrett, der mannen sto tiltalt for menneskesmugling.

Retten måtte blant annet vurdere om mannen hjalp en flyktning som sto i fare for å bli forfulgt i hjemlandet. I så fall ville smuglingen vært straffri, men kun hvis de straks fremstilte seg for myndighetene og gjorde det klart at kvinnen ville søke om asyl.

Det gjorde de ikke. Under grensekontrollen på Svinesund ble det ikke nevnt at kvinnen skulle søke asyl i Norge, heller ikke på direkte spørsmål fra politiet. Mannen har senere forklart at han ønsket å frakte kona hjem og holde henne der noen dager, før hun senere skulle kjøres til Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Søndre Østfold tingrett kom dermed fram til at innreisen ikke var rettmessig.

Kan slippe fengsel

Aktor ba om 60 dagers fengsel for mannen, hvorav halvparten av straffen var betinget. I stedet mente tingretten at det var flere omstendigheter som gjorde at straffen skulle være mildere. Blant annet mannens erkjennelse av de faktiske forholdene og sakens lange liggetid.

Saken ble behandlet i Søndre Østfold tingrett 9. desember 2021, etter å ha blitt utsatt på grunn av sykdom.

16. desember falt dommen. Tingretten konkluderte med at 45 dagers betinget fengsel var nok. Det betyr at mannen slipper å sone i fengsel, så lenge han ikke bryter loven de neste to årene. Han valgte å ikke anke dommen.

Hanna Sofie Aronsen, mannens forsvarer, ønsker ikke å uttale seg om saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: