Nyheter

Skal leie brakker for å huse vikarer

Siden våren 2021 har Sykehuset Østfold innlosjert vikarer på hoteller. Nå skal de igjen få overnatte på sykehustomta – i boligrigger.

Sykehuset Østfold bruker så mange tilreisende vikarer at de har sett seg nødt til å leie inn midlertidige boliger som de ansatte kan overnatte i. Det har vært nødvendig helt siden flyttingen til Kalnes.

Inntil mai 2021 brukte sykehuset en forlegningsrigg på Kalnes til dette formålet. Riggen ble tidligere brukt av anleggsarbeidere som bygget sykehuset og besto av inntil 44 boenheter. Løsningen var kun midlertidig og ble fjernet i våres.

I ettertid har korttidsovernatting til vikarer vært løst gjennom innlosjering på hotell. Det har bydd på utfordringer. Blant annet ligger det ingen hoteller i gangavstand til sykehuset. I tillegg er det kostbart å leie hotellrom.

Nå har sykehusets styre vedtatt å leie inn nye boligrigger som skal huse vikarer. En boligrigg er en samling brakker som kan brukes til midlertidig opphold.

– Avhengig av vikarer

En kartlegging på sykehuset har vist et samlet behov på cirka 25 møblerte overnattingsrom med egne bad. Behovet varierer en del i løpet av året på grunn av sesongvariasjoner, men pandemien og ettervirkningene av denne gjør det krevende å anslå behovet helt presist.

Behovet for overnattingssteder til innleide vikarer har vært til stede lenge, også da sykehuset holdt til i Fredrikstad. Da eide sykehuset boenhetene selv.

Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, mener innlosjeringsbehovet er et tydelig bevis på hvor avhengig sykehuset er av vikarer, særlig fra steder som Sverige og Danmark. En avhengighet som har vist seg å være sårbar under koronapandemien, da det i perioder har vært strenge innreiseregler til Norge.

– Sykehuset har rigget seg til å bruke vikarer i stedet for å ha nok personell selv. Det er særlig synlig under høytider og andre ferieavviklinger. Da er sykehuset avhengig av å bruke vikarer fra utlandet, forteller hun.

Forventet å koste over 10 millioner kroner

Sykehuset vurderte å fortsette å leie hotellrom eller å utvide administrasjonsbygget, men endte opp med at leie av boligrigg på sykehustomta var den beste løsningen. Et nytt overnattingstilbud på Kalnes i eget eie er per i dag vurdert til ikke å være realistisk med dagens økonomiske rammer. Leieforholdets varighet vil ikke være av lengre varighet enn at et overnattingstilbud i eget eie kan realiseres på et senere tidspunkt.

Saken ble enstemmig vedtatt av styret til Sykehuset Østfold mandag. Den må oversendes til Helse Sør-Øst for en endelig godkjenning, da det anslås at verdien på en leieavtale vil kunne overstige 10 millioner kroner. Det er mer enn 0,2 prosent av sykehusets totale driftsinntekter.

Saken får derimot ingen innvirkning på sykehusets budsjett, da det forventes at utgiftsnivået ikke vil overskride beløpet fra forrige gang de leide boligrigg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Sykehuset Østfold

  • Sykehuset Østfold har virksomheter i en rekke kommuner, men sykehusene ligger i Moss og på Kalnes i Sarpsborg.
  • De er områdesykehus for godt over 300.000 innbyggere i Østfold (pluss Vestby kommune).
  • Ved utgangen av 2020 hadde de 5.730 medarbeidere. Det gjør sykehuset til en av de største arbeidsplassene i regionen.
  • I 2020 hadde Sykehuset Østfold 45.498 døgnopphold fordelt på 720 sengeplasser. Antall polikliniske konsultasjoner var 420.322.
  • Sykehuset Østfold eies av Helse Sør-Øst, som igjen eies og styres av Helse- og omsorgsdepartementet.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: