Nyheter

Minst 3.290 anmeldelser for brudd på smittevernloven

Over 40 prosent av sakene kommer fra i Øst politidistrikt.

I mars 2020 ble smittevernloven endret for å tilpasses håndteringen av koronaviruset. Samme måned ble også den mye omtalte koronaforskriften innført. Siden da har politiet hatt mye å gjøre. I snitt har det blitt registrert over fem koronaanmeldelser per dag under pandemien. Fra mars 2020 til og med november 2021 har det kommet 3.290 slike anmeldelser.

Tallet er hentet fra politiets straffesaksregister (STRASAK) under statistikkgruppa for spesiallover. Politiinspektør Astrid Birgitte Borge i Politidirektoratet forklarer at det reelle tallet kan være enda høyere.

– Tallgrunnlaget er basert på manuell merking av «covid» i anmeldelsene. Vi kan derfor ikke utelukke at anmeldte brudd på smittevernlovgivning kan være registrert også under andre statistikkgrupper. Omfanget av ikke-merkede smittevernbrudd forventes å være lite, sier hun.

Politiet kan ikke fordele oversikten over anmeldelser på type smittevernlovgivning, altså hvilken straffeparagraf som skal være brutt. Det er i hvert fall tydelig at antall anmeldelser har økt i takt med pandemiens varighet. 657 av anmeldelsene er registret i fjor, mens 2.633 er registrert så langt i år.

Gjennom pandemien har det vært viktig å prioritere håndhevelse av smittevernloven for å bidra til samfunnets bekjempelse av viruset.

—  Vibeke Schøyen, politiinspektør og enhetsleder påtale i Øst politidistrikt

Flest saker i forbindelse med grensekontroll

1.350 av sakene kommer fra Øst politidistrikt, altså litt over 40 prosent. I tillegg har politidistriktet registrert rundt 450 anmeldelser knyttet til «andre koronarelaterte anmeldelser», som for eksempel ulovlig grensepassering, opplyser de.

Årsaken til at Øst politidistrikt har en så stor andel av landets koronasaker skyldes at de dekker landets største grenseområder: Gardermoen, Svinesund og Ørje.

Politiet har ingen konkrete tall for hvor mange av anmeldelsene som har kommet i forbindelse med grensekontroll, men politiinspektør Anne Utaker Langseth, leder av jour-seksjonen i Øst politidistrikts påtaleenhet, bekrefter at de fleste anmeldelsene har skjedd i forbindelse med dette arbeidet.

Svinesund 20211203. 
Grensestasjonen på Svinesund etter at det igjen er innført pålegg om at alle reisende må teste seg for koronavirus og omikronsmitte ved innreise.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ektepar fikk 10.000 kroner i bot hver

Svinesund er på mange måter Europas inngangsportal til Norge. Før pandemien (i 2019) passerte det i snitt 6.432 kjøretøy inn i Norge over nye Svinesund bru hver eneste dag, ifølge tall fra Statens vegvesen. I 2020 hadde tallet sunket til 2.650 daglige kjøretøy.

Mange av landets koronaanmeldelser har derfor kommet i forbindelse med politiets grensekontroll på Svinesund, hvor de har vært utstasjonert siden mars 2020. Eksempelvis fikk en mann fra Drammen 10.000 kroner i bot i juni i år, fordi han ankom Svinesund fra et område med karanteneplikt uten å medbringe attest som viste negativ koronatest. Et ektepar fra Halden brøt ifølge politiet samme forskrift i mai og fikk også 10.000 kroner i bot – hver for seg.

I sommer skrev også Dagsavisen om en mann som ble dømt for en rekke forhold, deriblant brudd på smittevernloven etter å ikke ha fulgt karanteneplikten. Mannen tok nemlig et tog fra Moss til Oslo mens han var i karantene på grunn av en tur til Sverige.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sier kommunen skal gjøre alt de kan for å unngå en nye smittebølge på høsten.

Har prioritert smittevernloven

Politiinspektør Vibeke Schøyen, enhetsleder påtale i Øst politidistrikt, forteller at håndhevelsen av smittevernloven har hatt en viss effekt på politiets ressursbruk.

– Politiet må bruke ressursene der det til enhver tid er størst behov, og gjennom pandemien har det vært viktig å prioritere håndhevelse av smittevernloven for å bidra til samfunnets bekjempelse av viruset. Riksadvokaten har gitt politidistriktene midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen som følge av pandemisituasjonen, hvor det blant annet er åpnet opp for økt bruk av forelegg og påtaleunnlatelser i mindre alvorlige straffesaker. Pandemisituasjonen og smittevernloven har imidlertid ikke hatt nevneverdig innvirkning på ressursene og behandlingen av de mer alvorlige og prioriterte straffesakene i distriktet, sier hun.

Til tross for pandemien har Øst politidistrikt klart å forbedre sine resultater i total straffesaksportefølje med en solid nedgang i straffesaksrestanser, ifølge Schøyen.

Kommuneoverlege: – Fornøyd med politiets arbeid

Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Moss, er fornøyd med politiets håndhevelse av loven.

– Erfaringene våre etter snart to år med pandemi er at de aller, aller fleste følger koronareglene. Når enkelte bryter koronareglene, er det viktig at politiet reagerer og på den måten håndhever smittevernloven; det bidrar til å begrense effekten av covid-19, forteller han.

– Jeg er veldig fornøyd med det samarbeidet Moss kommune har hatt med politiet gjennom hele pandemien, og mitt inntrykk er at politiet håndhever smittevernloven på en god måte, legger han til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Smittevernloven

  • Smittevernloven ble innført i 1995.
  • Dens hovedformål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer.
  • Etter at loven trådde i kraft har det kommet flere endringer og revisjoner. I mars 2020 ble den såkalte koronaforskriften innført.
  • Smittevernloven gir blant annet hjemmel for forskrifter om koronasertifikat, karantenehotell, isolering og smittekarantene.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: