Nyheter

Prisen for Årets Frivillighetskommune gikk til Moss

For sjette år på rad deler KS og Frivillighet Norge ut prisen «Årets frivillighetskommune». I år gikk prisen til Moss.

Hanne Tollerud løfter blomsterbuketten høyt på scena.

Det melder Frivillighet Norge i en pressemelding.

Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeider godt med frivillighetspolitikk.

– Moss har etablert en veldig god struktur for dialog og samarbeid med lokale frivillige lag og foreninger. Frivillighetsforumet er et samarbeidsorgan og kontaktpunkt for kommune og frivillighet og en viktig nøkkel i dette arbeidet, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Til de frivillige i Moss

– Dette smakte godt, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) når Dagsavisen Moss Dagblad ringer for en kommentar.

– Vi snakket om det på vei inn til Oslo, at det er jo en seier bare det å bli nominert. Også vinner vi pinadø hele greiene. Det er helt fantastisk!

Tollerud forteller at prisen går til alle de frivillige i Moss som legger inn tusenvis av gratistimer hvert år.

– Dette viser virkelig frivilligheten i Moss. En durabelig innsats, sier en glad ordfører.

---

Her er juryens begrunnelse:

I vurderingen av de 3 nominerte kommunene har juryen merket seg at det i år har vært svært høy kvalitet på søknadene.

«Vinneren av prisen Årets frivillighetskommune 2021 er en kommune som har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk over flere år. Det legges særlig vekt på hvordan kommunen kan være en attraktiv samarbeidspartner for å støtte opp om arbeidet til frivilligheten. Frivillighetspolitikken er utviklet i tett dialog med bredden av frivilligheten.

Det er etablert et årlig arrangement som fungerer som en møteplass for alle typer lag og foreninger, kommuneansatte og folkevalgte. Her er det servering, mulighet for å presentere egen organisasjon og få faglig påfyll. Arrangementet er et samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger.

Kommunen har et Frivillighetsforum som møtes flere ganger årlig. Forumet ledes av kommunens frivillighetskoordinator og er et samarbeidsorgan og kontaktpunkt for kommune og frivillighet. Frivillighetskoordinatoren skal legge til rette for det store mangfoldet av aktiviteter som drives i regi av frivillig sektor.

Vinneren har også etablert et eget Frivillighetens hus. Huset har mange kontorer, møterom og storkjøkken og skal være en inkluderende møteplass for frivillige lag og foreninger og inspirere til samarbeid og utvikling av aktiviteter. Her har frivillighetskoordinator også sitt kontor.

Etter juryens vurdering har kommunens måte å utvikle en levende frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner.

Årets frivillighetskommune 2021 er Moss kommune!»

---