Nyheter

Kommunen satser stort på House of Foundation

Posisjonspartiene i Moss har i sitt budsjett satt av til sammen 900 000 kroner til Lyse Netter og Møllebyen Litteraturfestival de neste tre årene. Godt investerte penger, mener politikerne.

politikere og ansatte ved house of foundation

– Wow, utbryter Jasmin Braathen, assisterende prosjektleder i House of Foundation, når Shakeel Rehman (Ap) avslører nyheten.

Det lå kanskje litt i luften hva som skulle skje når flere politikere fra posisjonspartiene hadde møtt opp på huset, men at det skulle bli full pott hadde hun ikke sett for seg.

– Man tør jo ikke sette forventningene for høyt, så dette overrasket meg litt. Veldig glad for det, og takk for tilliten, sier hun.

Fikk ønsket oppfylt

Forrige uke skrev Moss Avis om at Jasmin Braathen og prosjektleder Martin M. Sørhaug var på besøk hos politikerne for å komme med innspill til hva de folkevalgte burde bruke penger på.

I det store og det hele argumenterte de for at kommunen de neste tre årene burde sette av 750 000 kroner til musikkfestivalen Lyse Netter, og 100 000 kroner til Møllebyen Litteraturfestival.

Det ble altså full pott, og enda litt til, på duoen fra House of Foundation. Det er fortjent, mener politikerne.

– Det er en helhetlig tanke bak, og noe som er for alle. De bidrar inn til kulturlivet i Moss, og de hadde et meget godt begrunna fremlegg, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap) om hvorfor de velger å satse på det kombinerte kunstnerkollektivet og litteraturhuset.

Det vanket både skryt til House of Foundation for arbeidet de har gjort hittil, og uttrykt tillit til jobben som skal gjøres fremover.

– House of Foundation har et godt rykte. Selv om vi vet at det er mye penger, og det er det jo, så bevilger vi de fordi vi har sett at det å stole på dere ikke er noen risiko, sier Eirik Tveiten (Rødt) til prosjektlederne.

– Dette gir dere forutsigbarheten de neste tre årene. Det er inspirerende hvordan dere tenker på barn og unge, familier, at dere skal ha gratisarrangementer. Dette kan bli en del av Moss kommune sin identitet. Vi tror dere er på det rette sporet, istemmer Shakeel Rehman (Ap).

Kasy Galgalo fra Krf mener prosjektene til House of Foundation og Moss kommune går hånd i hånd.

– Når slagordet vårt er skapende, varmere, grønnere, så er dere midt i den visjonen. Det er mer enn bare de festivaldagene, sier hun.

Glad for satsning

– Nå skal vi produsere på et annet nivå enn før, sier produksjonsleder Martin Sørhaug om tiden fremover.

– Mine erfaringer er at det har vært en vilje til å gi midler til festivalen, men dette er jo betydelig mer. Det er en helt annen satsning fra kommunen, sånn at vi nå kan ta de stega, sier han.

Jasmin Braathen synes det er fint at det satses på prosjekter som samler hele byen.

mann og dame

– Det er en del tilbud her, men ikke alle samler folk på samme måte. Dette gir innbyggerne en gylden mulighet til å møtes på tvers av kulturer, interesser og miljøer. Det er så bra! Festivalen reflekterer verdiene i huset her, det kommer tydelig frem. Det er som en drøm, smiler hun.