Nyheter

Politikerne om budsjettforslaget: Viser handlingsrom og kontroll

Fredag 5. november ble kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett lagt frem for mossepolitikerne. – Vi er ikke helt friskmeldt, sier Shakeel Rehman (Ap) om kommunens økonomi.

Kommunedirektør i Moss, Hans Reidar Ness, under framleggelsen av budsjettforslaget 5. novemer 2021

– Det føles kanskje ikke som at pandemien er helt over, det kan dere se på nyhetsbildet også. Men dette er et budsjett og økonomiplan med utgangspunkt i normalitet.

Slik innledet kommunedirektør Hans Reidar Ness gjennomgangen av sitt forslag til kommunens økonomiplan de tre neste årene.

Brutto driftsramme for kommunen ligger på 3 959 millioner. 41 prosent av dette er foreslått å tilfalle Kultur, oppvekst og aktivitet, mens 34 prosent er foreslått å gå til Helse og mestring. Disse områdene utgjør dermed den største delen av budsjettkaka.

Kommunedirektøren legger frem et budsjett som vil ha negativt netto driftsresultat i perioden, men sier at dette er et viktig ledd i å tenke langsiktig.

– De innsparingstiltakene vi har satt i gang, jobber vi fortsatt med. De vi har planlagt for, viderefører vi med noen modifikasjoner. På noen områder vil det ikke lykkes å gjennomføre det, men når vi skal ta på litt lengre briller, må vi se på hvilke omstillinger som skal gjøres. Det vil ha noe å si for økonomien over tid, sier Ness.

– Føles trygt og godt

Partienes gruppeledere var tilstede på møtet, og etterpå var det stor enighet om at Rådmannens forslag la et godt grunnlag når de politiske prioriteringene nå skal diskuteres innad i partiene.

– Jeg føler at vi er vi veldig gode hender, med en veldig flink kommunedirektør som både tar de politiske signalene på en god måte, og som viser oss litt handlingsrom. Også synes jeg jo at alle dokumentene og verktøya vi skal bruke, har blitt veldig mye bedre i nye Moss, og det er vi veldig veldig glad for, sier Benedikte Lund, gruppeleder i MdG Moss.

I budsjettforslaget har også kommunedirektøren fastsatt et skatteanslag, som ligger to prosent over statsbudsjettet for 2022, men som kommunedirektør og økonomisjef i kommunen anslår at er et trygt utgangspunkt.

Det er Sissel Rundblad, gruppeleder i Moss Høyre, godt fornøyd med.

– Jeg er veldig fornøyd med at det er kommunedirektøren som tar den her økningen i skatteanslag, og bestemmer den på forhånd. Så blir det ikke så fristende for partiene å legge på litt sånn som det passer. Det føles trygt og godt, sier hun.

Hun roser forutsigbarheten som ligger i kommunedirektørens framleggelse av budsjettforslaget.

– Vi føler vi får en presentasjon som kommunedirektøren og økonomisjefen har fullstendig kontroll på, i motsetning til i fjor, da det var mye usikkerhet. I det året som har gått nå har det vært en stor kompetanseøkning på hvordan man drifter denne nye kommunen, fastslår Rundblad.

Også Shakeel Rehman, gruppeleder i Moss Arbeiderparti, synes framlegget var godt.

– Vi ser at budsjettet i år er mye bedre enn det som ble presentert for drøyt et år siden. Det gir jo muligheter, men det er fortsatt en del utfordringer i kommunen vår. Vi er jo ikke helt friskmeldt, sier Rehman.

Han viser til at det i budsjettforslaget er medberegnet å bruke 11,6 millioner kroner av kommunens disposisjonsfond.

– Vi ser jo at på de ulike kommunalområdene så har det vært aktivitetsøkninger på drøye hundre millioner, så vi bruker mye mer penger. Samtidig som vi må bruke av sparepenga, eller disposisjonsfondet, for å gå i balanse.

Budsjettarbeid resten av høsten

I perioden fremover, frem til et endelig budsjett skal vedtas i kommunestyret 14. desember, må partiene finlese, formulere spørsmål og komme med innspill der det ses nødvendig.

– Jeg gleder meg til tilleggsproposisjonen fra regjeringa kommer. Nå har vi jo en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har gått til valg på at det kommer mer penger til Kommune-Norge. Og det håper jeg kan være midler som vi kan bruke til å bruke mindre av fondet, samtidig prioritere en rekke andre tiltak som vi er opptatt av. Så jeg gleder meg til det viktige arbeidet som ligger foran oss, sier Rehman (Ap).

Rundblad (H) sier at det er for tidlig å si noe om hva Moss Høyre tenker om bevilgninger og eventuelle kutt.

– Jeg skal selvfølgelig gå gjennom forslaget i detalj, og lage mine spørsmål og prioriteringer. Foreløpig ser det bra ut, mener hun.