Nyheter

Kan bli nødt til å bygge ny bru i Nesparken

I en måned har gangbrua i Nesparken vært stengt. Kommunen melder at bruspesialistene vil anbefale ny bru. Tage Pettersen (H) ber kommunen sette inn strakstiltak.

Gangbrua i Nesparken., sperret av på begge sider. Skiltet "tursti stengt"

– Når den brua her nå er stengt, og det har den vært ganske lenge, fører det til at enda flere må faktisk tråle seg gjennom de skumle veiene på Tigerplassen. Derfor synes jeg vi bør være litt utålmodige, og si at noe må gjøres her, sier Tage Pettersen (H).

Stortingsrepresentanten fra Østfold Høyre og gruppeleder i Moss Høyre, Sissel Rundblad, er oppgitt over at bruutbedringen tar tid.

Tage Pettersen og Sissel Rundblad fra Høyre står foran en stengt bru, med sperring foran

– Jeg har skjønt at de må utrede kvaliteten på den, og om det går an å gjøre noe, men da synes jeg de må få på plass et strakstiltak. En midlertidig løsning mens de fikser det. Vi kan ikke ha mange måneder hvor dette skal være stengt. Dette er vel, tror jeg, den mest brukte gang- og sykkelveien i Moss faktisk. Både som turvei, men først og fremst som sånn a-til-b-vei, til skole og jobb, sier Pettersen, og fortsetter:

– Alternativene er såpass trafikkfarlige at de må prioriteres.

– Hvor lang tid det nå tar å utrede tilstanden på den, det vet vi jo ikke. Jeg vet ikke om de har satt i gang, sier Rundblad.

– Hvilke strakstiltak kunne vært aktuelle?

– Det går an å leie en bru av forsvaret som et veldig enkelt strakstiltak. De har jo sånne som de legger over, som de har brukt på Gjerdrum og andre steder. Ellers må de be konsulentselskapet få opp farta, for å få konklusjonen raskt om brua må repareres eller byttes. Og må den byttes, så må de bestille den med en gang, og ikke drøye det. Dette må prioriteres økonomisk, slår Pettersen fast.

Spesialist anbefaler ny bru

Etter en befaring av brua, valgte kommunen å stenge den for gående og syklende den 16. september. Det ble satt opp markerte sperringer på begge sider.

I en e-post til Dagsavisen Moss Dagblad forteller Elisabeth Mæhlum, virksomhetsleder i Vei, vann og avløp, at de venter en rapport fra deres bruspesialist innen uken er omme.

– De har imidlertid orientert oss om sine beregninger med dimensjonerende laster og at deres anbefaling vil være å gå for ny bru, sier Mæhlum.

På spørsmål om hvor lenge kommunen har visst om bruas dårlige forfatning, og om bruprosjektet kunne vært startet tidligere, svarer Mæhlum følgende:

– Kommunens bruer og konstruksjoner inngår i et tilsynsprogram hvor det gjennomføres hovedtilsyn hvert 5. år. Dette hovedtilsynet gjennomføres av bruspesialister. Forrige hovedtilsyn var i 2017, men det var først ved årets hovedtilsyn de alvorlige manglene ble avdekket.

Noe mer spesifikt om hvorvidt kommunen vil etterkomme spesialistenes anbefaling om ny bru, hvor lang tid det tar før brua åpner igjen, eller om det vil komme på plass noen midlertidig løsning, kan de imidlertid ikke svare på før rapporten er på plass.

– Brua i Nesparken har en svært viktig funksjon, og vi vil så snart vi kan anbefale mulig løsning, framdrift og kostnadsbilde med bakgrunn i rapport, sier Mæhlum.