Nyheter

Åpner for å avvikle Viken

I den nye regjeringsplattformen legges det opp til at fylkene Østfold, Akershus og Buskerud gjennopprettes.

AP-leder Jonas Gahr Støre og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum la frem regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell onsdag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i den nye regjeringserklæringen at de vil sette i gang en prosess for å oppløse Viken, hvis fylkestinget søker om det.

– Det er en gledens dag. Viken er ikke en logisk og god enhet for folkestyre og forvaltning av regionale oppgaver, sier Sps to Østfold-representanter på Stortinget, Ole André Myhrvold og Kjerstin Wøyen Funderud.

Myhrvold anser søknaden fra fylkestinget som en ren formalitet.

– Plattformen for fylkesrådet i Viken som består av Sp og Ap slår fast at Viken skal oppløses. Et flertall av partiene i fylkestinget har også sagt at de vil stemme for oppløsing. Dermed ligger alt til rette for at Østfold gjenoppstår fra 2023, sier han.

I regjeringsplattformen er det også stadfestet at Sp og Ap vil godkjenne søknad fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket i nord. Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.